I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Europos Komisijos rekomendacijos mokinių pasiekimų vertinimo tobulinimui

2020-12-10

Europos Komisijos naujausiame parengtame ir pristatytame leidinyje „Tarpusavio konsultavimas. Vertinimo kompetencijos“ (angl. Peer Counselling on Assessment Competences) pristatomi siūlymai dėl mokinių pasiekimų ir mokinių kompetencijų vertinimo kaitos. Be to, leidinyje pateikti siūlymai pagalbos mokytojams, įtraukiant formuojamąjį vertinimą į ugdymo praktiką, modernios vidinės mokyklos vertinimo sistemos sukūrimo, siekiant užtikrinti mokinių pasiekimų vertinimo nuoseklumą ir patikimumą. Apžvelgti ir reikalavimai bendrojo ugdymo mokyklos programai baigti ir priėmimui į universitetus peržiūrėjimui.

Įžvalgos ir rekomendacijos apie mokinių pasiekimų vertinimo tobulinimą Lietuvos mokyklose buvo parengtos, apibendrinant Europos Komisijos ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotų tarpusavio konsultacijų diskusijų medžiagą.

Konsultacijos vyko 2019 m. rugsėjo 17–18 d. Vilniuje, 2020 m. rugsėjo 24–25 d. ir rugsėjo 29 d. nuotoliniu būdu. Jų metu buvo analizuojama esama situacija, pristatomos atskirų šalių patirtys, keičiamasi nuomonėmis. Tarpusavio konsultacijose dalyvavo Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, Lietuvos universitetų dėstytojai, savivaldos, tėvų, mokinių organizacijų ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų tiekėjų atstovai, Europos Komisijos ekspertai, Norvegijos, Airijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Italijos švietimo ministerijų arba atsakingų institucijų darbuotojai.

Leidinyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad vertinimo kompetencijų tobulinimas ir mokinių pasiekimų vertinimo sistemos kaita yra glaudžiai susiję su kitomis numatomomis ar planuojamomis švietimo pertvarkomis, kurios apima mokytojų ir mokyklų vadovų karjeros galimybes, ugdymo turinio atnaujinimą. Taip pat pabrėžiama, jog būtina skirti daugiau dėmesio stebėsenai ir veiklos kokybės vertinimui.

Daugiau informacijos rasite čia

Skip to content