I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Informuojame apie artėjančius renginius švietimo pagalbą teikiančioms įstaigoms, jų specialistams bei savivaldybių administracijų atstovams

2020-12-11

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyrius drauge su Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentu gruodžio mėnesį organizuoja renginius švietimo pagalbą teikiančioms įstaigoms, jų specialistams ir savivaldybių administracijų atstovams:

  • gruodžio 15 d. organizuojamas nuotolinis renginys šalies švietimo pagalbos įstaigų, kuriose vykdoma pedagoginių psichologinių tarnybų veikla, vadovams  „PPT veiklos aktualijos“. Renginio metu bus pristatomas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatos dėl įtraukties įgyvendinimo 2021–2024 metais, supažindinama su nauja / atnaujinta pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos ataskaita, bus pasidalinta pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos ypatumais karantino metu bei kalbama apie psichologų ir socialinių pedagogų nuotolinio darbo patirtis bei iššūkius.
  • gruodžio 18 d. organizuojamas nuotolinis renginys „Įtraukiojo ugdymo linkŠvietimo pagalbos teikimo patirtys karantino metu“, skirtą specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams bei Pedagoginių psichologinių tarnybų / Švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams ir logopedams. Renginio tikslas – švietimo pagalbos teikimo ir bendradarbiavimo stiprinimas karantino metu, įgyvendinant įtraukties švietime nuostatas. Renginyje bus pristatomi  pranešimai apie įtraukiojo ugdymo perspektyvas, įtraukties didinimo galimybes bei dalijamasi  patirtimis, savo įžvalgomis teikiant švietimo pagalbą, jos tęstinumą karantino laikotarpiu pedagoginėse psichologinėse tarnybose bei  švietimo įstaigose.
  • gruodžio 22 d. organizuojama nuotolinė viešoji konsultacija savivaldybių administracijos atstovams „Įtraukties švietime keliu”Viešosios konsultacijos tikslas – palankios savivaldybių politikos, mokyklos kultūros  kūrimas, įgalinant įtraukties švietime nuostatas. Renginio metu bus pristatomi pranešimai  apie įtraukų ugdymą kaip kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui, efektyvaus įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą universalaus dizaino prieigoje,  tarpinstitucinio bendradarbiavimo savivaldybėse plėtojant įtrauktį švietime aktualijas, Švietimo įstatymo pakeitimo dėl įtraukties įgyvendinimo kryptis, veiksmus 2021–2024 metais. Diskusijose bus keliami klausimai  kaip savivaldybės pasirengusios veiksmų planą įtraukiam ugdymui plėtoti, kokius darbus planuoja savivaldybė įgyvendinant įtraukties švietime principą, kaip skatina mokyklas plėtoti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį, kokią pagalbą teikia savivaldybė įtraukųjį ugdymą skatinančiai mokyklai ir mokytojui.  

Kvietimai registravimuisi kiekvieno renginio tikslinei grupei siunčiami atskirai.

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Švietimo pagalbos departamentas

Skip to content