I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vyksta Duomenų apdorojimo ir analizės specialistų mokymai

2020-12-16

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.21-ESFA-V-706-03-0001) kartu su su VšĮ Tyrimų ir mokymų centru ir MB Mokymų centru „Benga“ 2020 m. gruodžio–2021 sausio mėnesiais organizuoja tęstinius duomenų apdorojimo specialistų mokymus.

Mokymų trukmė – 80 ak. val. (22 ak. val. skirtos teorijai, 48 ak. val. skirtos praktikai ir 10 ak. val. skirta konsultacijoms). Duomenų apdorojimo ir analizės specialistų mokymuose dalyvauja 10 atrankoje dalyvavusiųjų motyvuotų dalyvių.

Duomenų apdorojimo ir analizės specialistų mokymų programa skiriama specialistų, atliekančių švietimo tyrimus, tiriamosios veiklos kompetencijų plėtojimui, kurios padės jiems profesionaliai apdoroti bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo kiekybinius ir kokybinius tyrimų duomenis.

Parengti duomenų apdorojimo ir analizės specialistai prisidės prie faktais grįstos švietimo kokybės politikos bei stiprins analitinius pajėgumus.

 

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ veiklos Nr. 1.1. metodininkė Jolita Abraškevičienė

Skip to content