I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymai

2020-12-21

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.21-ESFA-V-706-03-0001), vykdo veiklas, skirtas Lietuvos mokyklų veiklos kokybei tobulinti.

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su VšĮ Tyrimų ir mokymų centru bei UAB „Training Expert Group“ šių metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais organizavo 48 akad. val. mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymus. Juos baigė 206 dalyviai: 27 bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai, 69 direktorių pavaduotojai ugdymui, ugdymo skyrių vedėjai, 54 mokytojai, 26 neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų) atstovai, 22 savivaldybių administracijų, švietimo pagalbos institucijų darbuotojai, kuruojantys mokyklų įsivertinimo procesą, 2 mokslininkai, 6 nacionalinio lygmens švietimo darbuotojai.

Mokymus baigę konsultantai prisidės prie mokyklų veiklos kokybės kultūros plėtojimo, įsivertinimo procesų stiprinimo ir veiksmingumo. Ateinančiais metais konsultantai projekto įgyvendinimo metu atliks praktinę veiklą 28 Lietuvos mokyklose, teiks mokyklų vadovams, įsivertinimo grupių nariams konsultacijas apie įsivertinimo proceso integralumą, praktinį mokyklos veiklos tyrimo metu gautų duomenų panaudojimą priimant sprendimus dėl mokyklų veiklos tobulinimo ir pažangos bei šių duomenų viešinimą mokyklos bendruomenei ir visuomenei.

Mokymų akimirkos

Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų pasiskirstymas Lietuvos regionuose

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ veiklos Nr. 1.1 turinio metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Skip to content