I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantų mokymo programą

2021-01-14

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantų mokymo programą.

Ši mokymo programa skiriama įsivertinimo proceso diegimui ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo (toliau – IPU) programas vykdančiose mokyklose bei kokybės kultūros plėtojimui užtikrinant kuo sėkmingesnę šio proceso eigą. Mokymų tikslinė grupė – IPU švietimo sistemos darbuotojai: mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai, savivaldybių administracijų, švietimo pagalbos institucijų darbuotojai, kuruojantys IPU programas vykdančių mokyklų veiklą ir kiti. Parengti IPU programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantai gebės stebėti ugdymo procesą, jį analizuoti ir vertinti vadovaujantis mokyklos veiklos įsivertinimą ir švietimą reglamentuojančiais teisės aktais, suvokti šiuolaikinio ugdymo kokybės sampratą, apibendrinti, sisteminti, analizuoti informaciją. Po mokymų dalyviai gebės konsultuoti mokyklas veiklos įsivertinimo, duomenų rinkimo, gautų duomenų analizės, interpretavimo klausimais, remiantis gautais duomenimis numatyti mokyklos veiklos tobulinimo galimybes.

Reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose:

  • Paraiškas gali teikti dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagogo (ar andragogo) kvalifikaciją ir ne trumpesnę nei 3 m. darbo patirtį IPU švietimo sistemoje bent vienoje iš šių sričių: pedagoginėje, vadybinėje, mokslinėje;
  • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti dalyvavimo mokymuose motyvus;
  • Pareiškėjas turi būti suderinęs dalyvavimo mokymuose klausimą su savo švietimo įstaigos savininku (steigėju);
  • Pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti visose pasirinktos programos mokymų dalyse;
  • Ketinantieji dalyvauti mokymuose gali rinktis tik vieną programą.

Atranką į mokymus vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), atsižvelgdama į teritorinį principą bei siekdama išlaikyti balansą tarp praktinę bei administracinę veiklą vykdančių darbuotojų. Esant poreikiui atrankos komisija gali paprašyti pretendento pateikti anketoje aprašytą patirtį ir kompetencijas patvirtinančius dokumentus. Atrinkti dalyviai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai informuojami nebus.

Mokymų trukmė – 80 val. (10 dienų 4 dalių mokymai). Programos vykdymas numatytas 2021 m. I pusmetį. Apie mokymų vietą ir konkretų mokymo laiką informuosime jau atrinktus dalyvius.

Atrinktų dalyvių kelionės į mokymų vietovę ir iš jos, maitinimo ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ lėšomis. Jei mokymai vyks nuotoliniu būdu, išlaidos nebus kompensuojamos.

 

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pretendentų į mokymo programas atrankos vykdymo tvarkos aprašas

Paraiška dalyvauti mokymuose: https://forms.gle/KE3VTgzFjAQzKDAu5

Paraiškas prašome pateikti iki 2021 m. vasario 5 d.

 

Dangira Bielinytė,
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ metodininkė
Tel. +370 670 22107, el. p. dangira.bielinyte@nsa.smm.lt

Skip to content