I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pratęsiamas terminas: kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas pildyti Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketą

2021-01-15

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas iki 2021 m. vasario 15 d. pateikti duomenis pagal Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketą.

Anketa sudaryta siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030 patvirtinimo“, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“ ir Geros mokyklos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas ir tikslus.

Anketą bendrojo ugdymo mokyklas prašome užpildyti internetu https://apklausa.lt/f/kopija-atsargai-bendrojo-ugdymo-mokyklu-2019-2020-m-m-2020-m-isivertinim-qv2cty5.fullpage.

Jums iškilusiais klausimais maloniai prašome kreiptis į NŠA Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkę Editą Gailiūtę el. p. Edita.Gailiute@nsa.smm.lt ir tel. 8 658 18053

Skip to content