I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Specialiosios mokymo priemonės pasiekė mokyklas

2021-02-04

Šią savaitę bendrojo ugdymo mokyklas pasiekė DNR projekto lėšomis įsigytos specialiosios mokymo priemonės: interaktyvūs kilimėliai, interaktyvūs ekranai su mobiliais stovais ir komunikatoriai.

Specialiąsias mokymo priemones bendrojo ugdymo mokykloms paskyrė atrankos komisija, sudaryta iš Nacionalinės švietimo agentūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų.

Priemonės mokykloms skirtos atsižvelgiant į jų poreikį, Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenis apie specialiųjų poreikių grupes bei nustatytus atrankos kriterijus. Be to, buvo vertinama ar bent vienas mokyklos mokytojas, ar kitas specialistas yra dalyvavęs Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ mokymuose „Specialiosios mokymo priemonės. Jų pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

Specialiųjų mokymo priemonių poreikis ženkliai viršijo įsigytų priemonių kiekį, todėl atrankos komisijos sprendimu priemonės skirtos mokykloms, kuriose bendrosios paskirties klasėse mokosi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Pagalba pirmiausiai pasieks tuos, kuriems nustatytas įvairiapusis raidos sutrikimas, kalbos ir kalbėjimo sutrikimas arba elgesio ar / ir emocijų sutrikimas.

Išimtis buvo padaryta skiriant begalybės tunelio skydus – šios priemonės buvo skirtos 6 mokykloms, kuriose yra specialiosios klasės. Su pilnu mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės, sąrašu galima susipažinti čia.

2020 m. pradėto įgyvendinti ateities ekonomikos DNR plano lėšomis jau įsigytos trys specialiosios mokymo priemonės: interaktyvūs kilimėliai (35 vnt.), interaktyvūs ekranai su mobiliais stovais (30 vnt.), komunikatoriai (Supertalker FT – 30 vnt.). Artimiausiu metu mokyklas pasieks begalybės tunelio skydai (30 vnt.), interaktyvūs stalai (43 vnt.).

Atrankos komisija tęs savo darbą ir skirstys ES projekto „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ lėšomis įsigytas priemones. Mokykloms bus skirstomi planšetiniai kompiuteriai, komunikatoriai, širmos, galvos pelės ir kitos.

Skip to content