I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Surengtas informacinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2021-02-04

Tęsiame informacinių susitikimų ciklą nuotoliniu būdu, skirtą švietimo bendruomenei. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas naujoves, skaitmenines mokymo(si) priemones ir mokymo metodikas.

Pasakykite TAIP! naujos kartos mokymams! – tokiu šūkiu kvietėme mokytojus dalyvauti projekto „Mokykla Plius“ susitikime. Susitikimo metu buvo plačiau pristatoma nuotolinio mokymo(si) turinio duomenų bazė „Mokykla Plius“ (KTU / VšĮ „Laisvės TV“ projektas (https://mokyklaplius.ktu.edu/)) ir pavasarį prasidėsiančios neformaliojo švietimo programos: „Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio dirbtuvės“, „Projektinis užsienio kalbų mokymas“. Abi programos suteiks žinių, kaip kurti kokybišką mokymo(si) turinį integruojant informacinių komunikavimo technologijų priemones.

Projekto „Mokykla Plius“ tikslas – sukaupti duomenų bazę, kurios aukštos kokybės ugdymo vaizdo turinys atspindėtų bendrojo ugdymo programas, ir kuri būtų prieinama visos Lietuvos švietimo bendruomenei bei naudojama tiek nuotolinio, tiek nenuotolinio mokymo(si) metu. Tai dalijimosi iniciatyva: mokytojai – mokytojams. Šiuo metu duomenų bazėje – 190 pamokų, kurias sukūrė ir padovanojo visos Lietuvos mokytojai.

Kauno technologijos universiteto Edukacinės kompetencijos centras pedagogams pateikia aktualią, mokslu grindžiamą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlą. Projekto komanda siekia padėti pedagogams įveikti pandemijos iššūkius ir kurti mokymo(si) turinį, kuris ne tik remiasi pažangiomis edukologinėmis prieigomis, bet yra patrauklus tiek mokytojams, tiek mokiniams.

Visa tai, ir daugelis kitų dalykų pristatyta Edukacinės kompetencijos centro ir Kauno technologijos universiteto atstovų informacinio susitikimo „Mokykla Plius“, kuris vyko 2021 m. vasario 3 d. nuotoliniu būdu, metu.

 

 

Rita Baškienė

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento

Mokymo priemonių sklaidos skyriaus metodininkė

El. p. rita.baskiene@nsa.smm.lt

Skip to content