I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


In memoriam Jūratė Baranova

2021-02-05

2021 m. vasario 4 d. akademinis pasaulis neteko Lietuvos filosofijos perlo, eseistės, literatūros kritikės Jūratės Baranovos.

Profesorės indėlis į Lietuvos švietimą yra nepaprastai reikšmingas. Nuo 1984 m. dėstė jauniesiems filosofams Vilniaus pedagoginiame universitete (vėliau VDU Švietimo akademijoje) bei Vilniaus universitete, supažindindama ne vieną studentų kartą su filosofija, filosofine antropologija ir postmoderniąja filosofija.

Buvo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Socialinio ir dorinio ugdymo ekspertų komisijos pirmininke, pastarąjį laikotarpį dirbo kaip viena iš Bendrųjų programų atnaujintojų, tobulindama, perteikdama etikos pradmenis šalies mokiniams.

Jūratė Baranova rengė etikos ir filosofijos vadovėlius. Tačiau viename Nacionalinės švietimo agentūros rengtame interviu, ji su šiuo teiginiu nesutiko: „Vadovėlių nerašiau. Tik leidau filosofijos (taip pat ir literatūros, vizualaus meno) tradicijai prabilti savo balsu. Moderavau jų pokalbį su Lietuvos jaunais žmonėmis“. Už tai ir liekame dėkingi, profesore.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

Skip to content