I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pratęsiame paraiškų į bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų vertintojų (išorės vertintojų) mokymų programą teikimą

2021-02-08

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1- ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas (toliau – BUM) išorės vertintojų mokymo programą.

Parengti BUM vertintojai po mokymų gebės mokyklos veiklą vertinti vadovaudamiesi mokyklos veiklos įsivertinimą, išorinį vertinimą ir švietimą reglamentuojančiais teisės aktais, suvoks ugdymo(si) proceso pamokose ir kitose veiklose šiuolaikiškumą, gebės apibendrinti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, bendrauti ir bendradarbiauti, būti aktyviu komandos nariu ir pasitikėti kitais asmenimis, priimti objektyvius sprendimus, išlaikant pusiausvyrą tarp emocionalumo ir racionalumo.

Reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose:

  • Paraiškas gali teikti dirbantys asmenys turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagogo (ar andragogo) kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį švietimo sistemoje bent vienoje iš šių sričių: pedagoginėje, vadybinėje, mokslinėje;
  • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti dalyvavimo mokymuose motyvus;
  • Pareiškėjas turi būti suderinęs dalyvavimo mokymuose klausimą su savo švietimo įstaigos vadovu;
  • Pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti visose pasirinktos programos mokymų dalyse;
  • Privalumas, jeigu pareiškėjas turi konsultacinio ir (ar) ekspertinio darbo patirties;
  • Dalyvauti mokymuose galima tik pagal vieną pasirinktą programą.

Atranką į mokymus vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Atrinkti dalyviai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai nebus informuojami.

Atrinktų dalyvių kelionės į mokymų vietovę ir iš jos, maitinimo ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos Europos socialinio fondo ir valstybės finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pagal fiksuotą kainą.

Pretendentų į mokymo programas atranka bus vykdoma atsižvelgiant į teritorinį pasiskirstymo principą.

Mokymų trukmė – 80 val. (10 dienų 4 dalių mokymai). Programos vykdymas numatytas 2021 m. I – II ketvirtį. Apie konkrečią mokymų vietą ir konkretų mokymų laiką informuosime jau atrinktus dalyvius. Šiuo metu mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, pasikeitus situacijai mokymai vyks tiesiogiai.

 Projekto  „Neformaliojo  vaikų  švietimo,  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ir  bendrojo  ugdymo  vertinimo,  įsivertinimo  tobulinimas  ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)  pretendentų į  mokymo programas atrankos vykdymo tvarkos aprašas

Paraiškas prašome pateikti iki 2021 m. vasario 19 d. imtinai: https://forms.gle/pjK13xMEn7riTprW6

 

Dangira Bielinytė

Nacionalinės švietimo agentūros

Stebėsenos ir vertinimo departamento

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) metodininkė Tel. +370 670 22107, el. p. dangira.bielinyte@nsa.smm.lt

Skip to content