I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Europos Komisijos ir Britų tarybos projektas mokyklų vadovams: ką reikia žinoti?

2021-02-10

Nuo praėjusių metų birželio mėnesio projekto dalyvių grupė, kurią sudaro 30 mokyklų vadovų iš visos šalies ir visų tipų mokyklų, dirba kartu su tarptautinio švietimo ekspertais, kad patobulintų savo vadovavimo įgūdžius. Šio bendradarbiavimo tikslas – parengti grupės narius, kurie nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio padės net 300 kitų mokyklų vadovų išbandyti naujas ugdymo turinio reformas savo mokyklose.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu, Europos Komisija per Struktūrinių reformų rėmimo programą finansuoja projektą, pagal kurį teikiama techninė parama, kad mokyklų vadovai visoje Lietuvoje galėtų įgyvendinti naujas ugdymo turinio reformas. Britų taryba turi panašaus darbo patirties ir kitose ES šalyse, todėl jos buvo paprašyta parengti tokį projektą, kuris atitiktų specifinius Lietuvos reikalavimus.

30 projekto grupės dalyvių buvo atrinkti iš 80 pretendentų atsižvelgiant į jų motyvaciją, patirtį ir norą panaudoti savo žinias tam, kad galėtų padėti kitiems mokyklos vadovams antraisiais projekto įgyvendinimo metais. Kiekviena savivaldybė visiems dalyviams suteikė galimybę dalyvauti mokymų programoje.

Mokymams reikia skirti nemažai laiko, tačiau atrinktieji grupės nariai aktyviai dalyvavo visuose mokymuose, vykstančiuose nuotoliniu būdu, kadangi šiais metais dėl ypatingų aplinkybių buvo sudėtinga surengti tiesioginius seminarus. Nuo rugsėjo iki sausio mėnesio pabaigos buvo suorganizuota 20 visiems dalyviams skirtų mokymų.

Atlikus tyrimą, nustatyta, kad „vadovavimas mokyklai – antrasis pagal svarbą po mokymo(si) klasėje veiksnys, turintis įtakos mokinių pasiekimams“. Tarptautiniai ekspertai projekto grupės dalyviams suteikė žinių apie mokymo ir mokymosi lyderystės principus, pagal kuriuos mokyklų vadovai atlieka pagrindinį vaidmenį planuojant, stebint ir vertinant ugdymo turinį ir asmeniškai dalyvauja vertinant mokymo ir mokymosi kokybę savo mokyklose.

Kolegos, dirbantys Britų taryboje, turi daug patirties švietimo sistemos lyderystės srityje visame pasaulyje. Dalis projekto tikslų yra sukoncentruota ties patirties, įgytos bendradarbiaujant su Europos Komisija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir Nacionaline švietimo agentūra panaudojimu, rengiant strategines diskusijas dėl įvairių mokyklos politikos pokyčių, įskaitant mokytojų ir vadovų įdarbinimą ir jų išsaugojimą. Šio projekto tikslas yra padėti ŠMSM pasirengti naujoms ugdymo turinio reformoms ir laipsniškam jų įgyvendinimui. Švietimo ekspertai teikia rekomendacijas dėl šių ir kitų mokyklos sistemos aspektų.

Projekto grupės dalyviai įgijo žinių, kaip skirtingais būdais mokinius įtraukti į mokymosi procesą, kaip tobulinti praktines žinias ir suteikti galimybę mokytojams gerinti savo profesinius įgūdžius.  Jie taip pat buvo supažindinti su naujais būdais, kuriuos taikydami jie gali valdyti ugdymo turinį savo mokyklose ir geriau panaudoti visus turimus išteklius.

Pasiskirstę į dvi grupes po 15 asmenų, mokyklos vadovai kiekvieną mėnesį dalyvauja keturiose dviejų valandų trukmės internetinėse sesijose. Prieš šias sesijas tarptautiniai ekspertai pateikia papildomam skaitymui skirtą medžiagą ir „PowerPoint“ parengtas skaidres, kuriose pristatomos būsimos temos. Kiekvienos sesijos metu vyksta grupinės diskusijos ir dalyviai gali pateikti savo nuomonę apie kiekvieną temą Lietuvos ugdymo sistemos kontekste. Kiekvienas dalyvis taip pat įgyvendina praktinį projektą, susijusį su naujo ugdymo turinio įdiegimu savo mokyklose, ir vėliau turi pateikti šio projekto ataskaitą bei pasidalinti patirtimi su visa grupe.

Dalyviai ir toliau reguliariai susitiks ir mokysis iki mokslo metų pabaigos. Viena iš užduočių, kurią grupė turi atlikti iki rugsėjo mėnesio, yra parengti mokomosios medžiagos, susijusios su kiekvienu atskiru mokymo ir mokymosi lyderystės aspektu naujų ugdymo turinio reformų įgyvendinimo kontekste, paketą.

Nuo rugsėjo mėnesio dalyviai turės naudotis šiuo paketu ir pradėti bendradarbiauti su kitais savanoriais Lietuvos mokyklų vadovais bei padėti jiems išbandant naujas ugdymo turinio reformas 2021–2022 mokslo metais.  Ši didesnė dalyvių grupė pateiks atsiliepimus, kas veikia puikiai ir ką reikėtų tobulinti, kad nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio būtų galima įgyvendinti naujas ugdymo turinio reformas.

 

Asta Skeirienė, direktorė

Mokykla, kurioje dirbu, yra Utenoje. Joje mokosi 388 mokiniai ir dirba 40 mokytojų.  Ši mokymų programa yra nuostabi. Jos metu išmokau analizuoti savo pačios vadovavimo stilių ir radau būdų, kaip, būdama mokyklos vadove, galėčiau išlaikyti mokytojų motyvaciją.

Du, mano manymu, naudingiausi moduliai buvo „Konsultuojamasis ugdymas ir psichologinio atsparumo formavimas“ bei „Mokytojų motyvacijos skatinimas ir palaikymas“. Kai grįšime prie įprasto darbo stiliaus, ketinu pradėti praktikuoti kai kuriuos metodus, kuriuos aptarėme mano vadovaujamoje mokykloje. Man labai patiko sesija apie Suomijos ugdymo turinio reformą ir apie jos įtaką visos švietimo bendruomenės kultūrai.

Mus pasiekė informacija iš ŠMSM apie naujas ugdymo turinio reformas ir aš labai džiaugiuosi galimybe ateityje padėti kitiems mokyklų vadovams ir savo mokyklos mokytojams turėti tiesioginį ryšį su ŠMSM, siekiant efektyviau įgyvendinti reformas. Tokiu būdu mokytojams bus suteikta galimybė dalyvauti bandomajame procese ir įgyvendinti ugdymo turinio reformas klasėse.

 

Jurgita Mackevičiūtė, pavaduotoja ugdymui

Dirbu Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje (Vilniaus r.).  Mokymų programa pakeitė mano požiūrį į vadovavimą mokyklai ir privertė susimąstyti apie tai, ką darau ir kaip dirbu savo darbą. Norėjau išbandyti daugiau, todėl ir prisijungiau prie šios grupės.  Buvo smagu į viską pažvelgti iš tarptautinės perspektyvos. Manome, kad dalyvaujame dideliame projekte, kuris gali padėti visiems mūsų šalies mokyklų vadovams ir mokytojams įgyvendinti naujas mūsų ugdymo turinio reformas.

Moduliai „Vadovavimas profesinio tobulėjimo procesui“ ir „Įvadas į lyderystę mokyklose“ buvo ypač naudingi ir paskatino susimąstyti apie savo mokyklą.

Tikiu, kad dalyvavimas projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ suteiks galimybę sėkmingai pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui ir efektyviai prisidėti prie geresnio ugdymo turinio valdymo gimnazijoje.

 

Skip to content