I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nacionalinė švietimo agentūra: po reorganizacijos – nauji iššūkiai

2021-02-11

Nuotolinio mokymo sukeltų iššūkių sprendimai bei įstaigos reorganizacija – vieni svarbiausi praėjusių metų Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) darbų. Pristatydama agentūros veiklos rezultatus ir šių metų darbų gaires NŠA direktorė Rūta Krasauskienė pabrėžė, jog pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – švietimo kokybės gerinimas.

„Nacionalinė švietimo agentūra, sujungta iš šešių skirtingų įstaigų, vienija stipriausius švietimo srities ekspertus šalyje. Užbaigę reorganizaciją galėsime sukurti daugiau pridėtinės vertės Lietuvos švietimo sistemai. Pagerės bendradarbiavimas tarp skirtingų sričių specialistų. Be to, nuo šių metų visi darbuotojai įsikurs vienose patalpose,“ – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Kalbėdama apie ilgalaikius tikslus, R. Krasauskienė pabrėžė, jog svarbiausia atkakliu darbu, patirtimi ir kompetencija įtvirtinti Nacionalinę švietimo agentūrą kaip stipriausią ir patikimiausią švietimo srities kompetencijų centrą Lietuvoje.

„Tik pradėjusi darbą agentūroje sakiau, kad sieksiu, jog ji taptų telkiančiu kompetencijų centru, diegiančiu inovatyvius švietimo politikos sprendimus, nukreiptus į švietimo kokybės gerinimą. Agentūra turi gebėti ne tik tirti ir analizuoti, bet ir prognozuoti pokyčius švietime, kurti ugdymo turinį ir sudaryti geriausias sąlygas mokymuisi kiekvienam asmeniui,“ – teigia R. Krasauskienė.

Pristatydama pernai metų svarbiausius pasiekimus NŠA direktorė be sėkmingai įgyvendintos reorganizacijos akcentavo analitinio darbo rezultatus, arti 30-ies pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimą, tarptautinių ir ES finansuojamų projektų veiklas bei nuotolinio mokymo sukeltus iššūkius.

„Per trumpą laiką teko ne tik įsigyti kelias dešimtis tūkstančių kompiuterių, bet ir juos operatyviai paskirstyti visos šalies mokykloms. Per metus mokykloms išdalinta daugiau nei 35 tūkst. kompiuterių ir suteikta daugiau nei 300 tūkst. Microsoft Office365 licencijų. Tačiau šie darbai labiau techniniai ir neatspindi tikrosios agentūros veiklos bei rezultatų,“ – pasakoja NŠA direktorė.

Atlikdama analitinį darbą agentūra parengė 11 analizių, tarp jų apie pamokos kokybę, nuotolinį mokymą, mokytojų karjeros galimybes, vaiko ugdymą(si) namuose, Lietuvos miestų ir kaimo mokinių pasiekimus.

NŠA įgyvendina daugiau nei 30 tarptautinių ir Europos Sąjungos finansuojamų projektų. Praėjusiais metais agentūra pateikė 2019 m. tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimo (TIMSS) rezultatus. Tai kas ketverius metus tiriami 4 ir 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimai. Agentūra atliko antrinę tarptautinio tyrimo, vertinančio penkiolikmečių skaitymo gebėjimus, matematinį ir gamtamokslį raštingumą, (PISA) duomenų analizę, parengė mokytojų tarptautinio tyrimo (TALIS), kurio metu tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose, ataskaitą. Buvo sukurtas interaktyvus mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo duomenų analizių „žemėlapis“.

Apžvelgdama 2020 m. rezultatus, NŠA direktorė R. Krasauskienė išskyrė ir šių metų iššūkius: „Skaitmeninių mokymosi priemonių plėtra, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimas, DNR plano priemonių, skirtų švietimo sistemai, įgyvendinimas – atviri ir opūs klausimai, kuriems šiais metais bus skiriamas ypatingas dėmesys“.

 

Apie Nacionalinę švietimo agentūrą (NŠA)

NŠA dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

 

Daugiau informacijos:

Nacionalinės švietimo agentūros Komunikacijos ir kontaktų skyrius

Tel. 8 658 18061

El. paštas ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content