I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų apklausa: skaitmeninio mokymo turinio yra, bet būtina jį plėsti

2021-02-15

Dėl pandemijos padarinių, perėjus nuo tiesioginio prie nuotolinio mokymo, išaugo skaitmeninių mokymo priemonių taikymo poreikis. Kaip rodo Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atlikta švietimo įstaigų apklausa, mokytojai naudojasi ir iš anksčiau prieinamais skaitmeniniais sprendimais, ir patys įsitraukia į skaitmeninio turinio kūrimą. NŠA teigimu, siekiant efektyviau ir tikslingiau aprūpinti mokyklas skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, reikalingi strateginiai susitarimai dėl tolesnių veiklos žingsnių.

„Ikipandeminiame periode ugdymo turinys buvo plėtojamas papildant įvairiomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, tačiau COVID-19 situacija švietime parodė, jog šį procesą būtina spartinti. Mokamų ir nemokamų priemonių rinka plėtojasi, mokytojai aktyviai kuria turinį, tačiau plėtrai reikalingi ir sisteminiai sprendimai, atitinkamos gairės. Skaitmeninio mokymo turinio strategija galėtų prisidėti ir prie kokybiško, įtraukaus, ir prieinamo skaitmeninio švietimo Lietuvoje plėtros,“ – sako Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius Vaino Brazdeikis.

NŠA atlikta mokyklų apklausa parodė, jog patys mokytojai aktyviai kuria turinį ir mielai dalinasi patirtimi. Apklausos metu nustatyta, jog daugiau nei 70 proc. mokytojų rengia skaidres, įvairias interaktyvias užduotis, kryžiažodžius, aktyvesni mokytojai kuria video pamokas (25 proc.) ir net savo svetaines (apie 3 proc.). Populiarūs interneto tinklalapiai bei socialinių tinklų paskyros, kur dalijamasi patirtimi ir medžiaga.

„Šie skaičiai rodo kelis esminius ir labai svarbius dalykus. Pirma, neįmanoma sukurti unifikuoto ir visiems mokiniams tinkančio vienodo mokymo turinio. Mokytojams svarbu pritaikyti užduotis pagal mokinių gebėjimus, savo pasirengtą ugdymo planą. Kita vertus, Lietuvos mokytojai turi reikiamas skaitmenines kompetencijas, kurios leidžia užtikrinti nuotolinio mokymo procesą,“ – teigia V. Brazdeikis.

Kaip parodė tyrimas, apie pusės mokyklų mokytojai naudojasi atviru turiniu, populiarūs ir Nacionalinės švietimo agentūros valdomos skaitmeninio nemokamo turinio resursai: NŠA pateikia daugiau nei 200 skaitmeninio mokymo priemonių sąrašą. Šio sąrašo priemones, prieinamas interneto svetainėje www.emokykla.lt, mokyklos naudoja dažniausiai.

Apie 66 proc. mokyklų nurodė „DNR plano“ lėšomis įsigijusios rinkoje siūlomas skaitmenines mokymo priemones, kuriamas privačių tiekėjų. Daugiausia mokyklų rinkosi „Eduka klasė“, „EMA“ produktus. Tačiau pastebima, jog  rinkoje atsiranda gana didelė kelių tiekėjų koncentracija. Nors rinkoje siūlomi ir kokybiški užsienio kompanijų produktai, kol kas jie mažai domina Lietuvos mokyklų atstovus, greičiausiai dėl kalbos barjero, dalyko turinio specifikos.

Apklausos duomenimis, mokyklos gerai vertina naudojamų skaitmeninių mokymo priemonių  kokybę, tačiau mokytojams rūpi, kad būtų daugiau investuojama į skaitmeninio turinio kokybę, sisteminimą, atitikimo bendrosioms programoms užtikrinimą.

2021 m. mokyklos ir toliau galės įsigyti skaitmenines mokymo priemones iš valstybės skiriamų papildomų lėšų, taip pat NŠA planuoja įsigyti priemonių pagal atnaujinamas bendrąsias programas, todėl numatoma inicijuoti mokytojų, leidėjų, politikos formuotojų ir kitų socialinių partnerių diskusiją dėl veiksmų plano aktyviau ir sistemingiau aprūpinant mokyklas skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

 

Apie Nacionalinę švietimo agentūrą (NŠA)

NŠA dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

 

Daugiau informacijos:

Nacionalinės švietimo agentūros Komunikacijos ir kontaktų skyrius

Tel. 8 658 18061

El. paštas ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content