I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame mokymuose tobulinti savo skaitmeninę kompetenciją

2021-02-23

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose.

Mokymų programos tikslas – suteikti mokyklų darbuotojams, koordinuojantiems IKT veiklą, reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių, gerinti šių darbuotojų, kaip ugdymo proceso dalyvių, teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą. Programa parengta vadovaujantis Europos orientaciniais metmenimis skaitmeninę kompetenciją turinčioms švietimo organizacijoms („DigCompOrg“(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework)), ugdymo įstaigos mokymo ir mokymosi savianalizės priemone SELFIE, atsižvelgiant į mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką ir pateikiant pavyzdžių, kaip organizuoti IKT veiklą pedagoginiu, vadybiniu ir technologiniu aspektais.

Mokymus baigę IKT koordinatoriai gebės teikti  pagalbą mokyklos bendruomenei, konsultuoti, kaip efektyviai organizuoti ir stiprinti skaitmeninių technologijų diegimo procesus ir siekti inovatyvių sprendimų.

Siūlomi penki internetiniai mokymų kursai. Numatoma vieno mokymo kurso trukmė – 60 ak. val. Mokymų programos vykdymas planuojamas nuo 2021 metų kovo mėnesio 1 dienos nuotoliniu būdu (vieno kurso mokymai vyks apie mėnesį). Mokymai yra nemokami. Kiekvieną kursą sudaro trys teminiai moduliai.

Kviečiame rinktis vieną iš galimų 5 kursų programų ir registruotis.

Pirmas kursas (K1) – Profesinis tobulėjimas (60 ak. val.)

M3. Skaitmeninė kompetencija: įsivertink ir tobulėk

M6. Profesinės raidos svarba ir galimybės

M8. Neformalusis ir savaiminis mokymasis

Antras kursas (K2) – Mokymosi procesas (60 ak. val.)

M4. Veiksmingas mokymasis skaitmeniniame amžiuje

M7. Įtraukiančios ir motyvuojančios vertinimo formos

M9. Mokymosi proceso analizė

Trečias kursas (K3) – Skaitmeniniai ištekliai (60 ak. val.)

M5. Skaitmeniniai ištekliai: dalijimasis ir bendradarbiavimas

M10. Skaitmeninis turinys ir autorių teisės

M11. Skaitmeninis ugdymo turinys: kūrimas, perkūrimas ir integravimas

Ketvirtas kursas (K4) – Besimokančios mokyklos erdvės (60 ak. val.)

M2. Mokykla kaip besimokanti ir lyderiaujanti organizacija

M12. Tinklaveikos vaidmuo mokykloje

M14. Fizinės ir virtualios mokymosi erdvės

Penktas kursas (K5) – Ateities mokyklos komunikacija ir infrastruktūra (60 ak. val.)

M1. Ateities mokymas ir ugdymas: kintantys poreikiai ir skaitmeninių technologijų integracija

M13. Komunikacijos strategija ir partnerystės svarba

M15. Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas.

 

Registruotis galima čia: https://tinyurl.com/5aauvwle

Detalus mokymų tvarkaraštis bus atsiųstas asmeniškai kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui. Mokymų dalyvių skaičius ribotas.

60 ak. val. mokymų kursą baigę dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo programos baigimo pažymėjimus.

 

Projekto „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001) metodininkė
Laura Stankevičienė

Skip to content