I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Baigėsi 2018–2021 mokslo metais studijavusių bei įgijusių papildomų dalykinių kompetencijų ir pedagogo kvalifikaciją studijos projekto „Tęsk“ lėšomis

2021-03-05

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kartu su projekto partneriais Kauno technologijos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetu, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir Vytauto Didžiojo universitetu nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykinių ar pedagoginių specializacijos kompetencijų ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.

Šios studijos sulaukė didelio mokytojų, norinčių įgyti papildomą dalykinę kompetenciją ir teisę dėstyti dalyką bei asmenų, norinčių įgyti pedagogo kvalifikaciją, susidomėjimo. Įgyti pedagogo kvalifikaciją buvo siūloma krašto apsaugos ar vidaus reikalų sistemos darbuotojams, planuojantiems dirbti švietimo įstaigoje, programos „Renkuosi mokyti“ dalyviams, mokyklose dirbantiems ne pedagoginiams darbuotojams, kurie yra įgiję gamtos, tiksliųjų mokslų sričių ar inžinerinį išsilavinimą. Džiugu, kad studijuoti sulaukta ir aukščiau išvardintų asmenų, kurie sėkmingai baigė mokslus ir įgijo pedagogo kvalifikaciją.

Projekto „Tęsk“ lėšomis 2018–2021 mokslo metais papildomų dalykinių kompetencijų ir pedagogo kvalifikaciją įgijo 710 dalyvių. Daugiausiai projekto dalyvių įgijo ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo papildomų dalykinių kompetencijų ir pedagogo kvalifikaciją.

Paskutinieji 69 projekto dalyviai, įstoję 2020 metais, studijas baigs 2022 metų žiemą.

Studijavusių mintys ir atsiliepimai:

„Džiaugiuosi, kad teko susitikti su ypač kompetentingais specialistais, kurie ypač padidino meilę šiam mokomajam dalykui, dalinosi, rūpinosi, skyrė net ir papildomai laiko. Tęsiame bendradarbiavimą ir dabar. Esu dėkinga TĘSK projekto rengėjams ir koordinatoriams už nemokamas studijas ir patogų paskaitų laiką. Dėkoju visiems Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojams ir siunčiu linkėjimų. Dar norėčiau grįžti patobulinti žinių, nes dabar ypač žinau, ko nežinau.“

„Studijos, man, kaip socialinei pedagogei, padėjo kryptingai ir tikslingai susidėlioti siekiamybes, veiklos planus. Modulinė programa pedagogams suteikia galimybių mokytis antro mokomojo dalyko ir dirbti pagal antrą specializaciją arba pagilinti, tikslingiau pritaikyti savo gebėjimus ugdant vaikus. Asmeniškai man šios studijos padėjo nusiimti suaugusiojo akinius. Lanksčiau ir šiuolaikiškiau pažvelgti į savo (socialinės pedagogės) profesijos pritaikomumą dirbant vaikų darželyje… Nebijoti sutraiškyti jau nuridentą sniego gniužulą (kad ir kaip dailiai jis atrodytų) ir kaskart pasidžiaugus savo darbo rezultatais, su vaikišku smalsumu ridenti naują, tam laikmečiui ir kartai patrauklų ridinį.“

„Matematika man atsiskleidė įvairiapusiškai, dar kartą įrodžiau sau, kad matematika yra VISUR. Taip pat nauda ta, jog dėstė specialistai praktikai, kursiokai, nors ir kitų dalykų specialistai, bet praktikai, dirbantys pedagoginį darbą, su kuriais dalinomės patirtimi, rekomendacijomis.“

 

Rita Baškienė

Nacionalinės švietimo agentūros

Projekto „Tęsk“ 4.1.1 veiklos metodininkė

El. p. rita.baskiene@nsa.smm.lt

Skip to content