I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Į pagalbą pradedantiesiems pedagogams, jų mentoriams – projekte „Tęsk“ 2020–2021 m. m. vykdomos supervizijos

2021-04-06

Nacionalinės švietimo agentūros 2018–2022 m. įgyvendinamame projekte „Tęsk“ 2.1 veikloje kuriamas ir išbandomas pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis bus pristatytas Lietuvos švietimo bendruomenei 2021 m. vasarą-rudenį vyksiančiuose renginiuose.

Siekiant sudaryti sąlygas sklandžiai įgyvendinti modelį Lietuvos ugdymo įstaigose, iki 2021–2022 m. m. bus parengtas metodinių priemonių rinkinys (metodinės priemonės stažuotojams, mentoriams, stažuotės vadovams, ugdymo įstaigų administracijai ir savivaldybėms). Taip pat rengiamasi sukurti du metodinius filmus. Iki 2021 m. balandžio 9 d. vyksta konkursas dalykinių vaizdo priemonių kūrėjams.

Daugiausiai teigiamų atsiliepimų šiais mokslo metais projekto dalyviai skyrė supervizijų veikloms. Konsultavimas profesinių santykių klausimais (grupėmis ir individualiai), naudojant supervizijos metodus, pedagogų bendruomenei buvo gana nauja patirtis. 2020–2021 mokslo metais iki balandžio 1 d. įvykdytos 25-ių grupių supervizijos, kuriose dalyvavo per 70 mentorių ir 80 pradedančiųjų pedagogų. Iki mokslo metų pabaigos, pagal poreikį, tebevyksta individualios supervizijos projekte dalyvaujantiems pradedantiesiems pedagogams ir mentoriams.

Apibendrinant didesnės pusės įvykusių supervizijų tematiką, išryškėjo aktualiausios pedagogams temos: „perdegimo“ grėsmė, laiko planavimo gebėjimų stoka, bendravimo ir / ar santykių problemos kolektyve, su administracija; skirtingų poreikių turinčių ugdytinių grupių valdymas, mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo būdų paieškos; karantino bei nuotolinio mokymo sąlygoti iššūkiai: didesnės laiko sąnaudos, skirtos rengtis ugdymo procesui nuotoliniu būdu, žinių ir gebėjimų trūkumas, kolegiško ryšio aktualumas.

Dirbant darbo grupėse mentorių supervizijose ieškota atsakymų temomis: ryšio su stažuotoju užmezgimas, produktyvaus bendravimo palaikymas, mentorystei reikalingų kompetencijų įsivertinimas, mentorystės reikšmė pradedančiojo pedagogo saviugdai ir pan.

Nors projekte supervizijų nenumatyta tiek, koks vėliau paaiškėjo tikrasis poreikis, džiaugiamės, kad pedagogai galėjo patirti bei susipažinti su esminiais profesinio konsultavimo supervizijos metodu principais.

Supervizijų patirties prasmingumas atsispindi dalyvių atsiliepimuose bei supervizorių apibendrinimuose:

  • Sukurta palanki psichologinė ir emocinė aplinka. Tai padėjo „kitu kampu“ išvysti rūpimas problemas, remtis kolegų požiūriu, patirtimi bei numatyti, kaip jas spręsti.
  • Pedagogų nuomone, lavėjo gebėjimai: suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį asmeniškai ir grupėje; išbandyti savireguliacijos metodus pedagogo darbo lauke, pasitelkiant profesinę refleksiją; bendrauti, kuriant pasitikėjimu grįstą santykį su mokiniais, kolegomis, mokinių tėvais, kompleksiškai veikiant sudėtingose situacijose.
  • Keitėsi nuostatos, susijusios su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių; aptartas tėvų, mokytojų padėjėjų įtraukimas į ugdymo procesą.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir dalyvaujantiems išbandant pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelį bei visiems, kurie darbais prisideda prie pradedančiųjų pedagogų stažuotės vykdymo bei projekte sukurtų intelektinių produktų sklaidos.

Tikimės glaudaus bendradarbiavimo ir mokyklų pasirengimo pristatyti gerąją praktiką apibendrinant projekto rezultatus būsimuose renginiuose 2021 metais.

 

Dr. Kristina Viršulienė

Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) metodininkė

El. p. kristina.virsuliene@nsa.smm.lt

Skip to content