I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pradedamas gautų projektų, skirtų padėti abiturientams pasiruošti egzaminams, paraiškų vertinimas

2021-04-07

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) gavo 15 paraiškų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos konkursui.

Paraiškas projektų konkursui galėjo teikti pedagogų bendruomenės asociacijos, kurių veikla susijusi su mokomaisiais bendrojo ugdymo dalykais, iš kurių abiturientai laiko valstybinius ar mokyklinius brandos egzaminus.

Projektams finansuoti numatyta skirti iki 150000 eurų iš valstybės biudžeto.

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotų atstovų ir nepriklausomų ekspertų.

Paraiškų vertinimą sudarys du etapai: paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Jeigu paraiška administracinės atitikties vertinimo metu neatitiks nurodytų reikalavimų arba informacija bus pateikta netinkamai, pareiškėjo bus prašoma pateikti privalomus dokumentus ar paaiškinimus raštu per 2 darbo dienas. Jeigu pareiškėjas trūkstamų dokumentų ar paaiškinimų nepateiks, bus priimtas sprendimas atmesti paraišką.

Po administracinio vertinimo paraiškos bus vertinamos pagal ekspertinio vertinimo kriterijus skiriant balus. Minimalus balų skaičius – 60 balų.

Vienos paraiškos didžiausia leistina finansuoti suma sudaro iki 10000 eurų. Konkursą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji priims sprendimą dėl lėšų skyrimo, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą.

Gautų paraiškų sąrašas

 

Daugiau informacijos:

NŠA Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Giedrė Čiapienė, tel. 8 658 18319, el. p. giedre.ciapiene@nsa.smm.lt.

Skip to content