I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Prieš dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą mokykloms pateiktos bandomojo patikrinimo išvados

2021-04-08

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) Lietuvos mokykloms pateikė kovo 15-19 d. vykdyto neprivalomo bandomojo elektroninio nuotolinio dešimtokų pasiekimų testavimo rezultatų analizę. Mokyklų vadovai ir mokytojai raginami atkreipti dėmesį į pateiktas išvadas ir užtikrinti sklandų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP), kuris prasidės balandžio 20 d.

„Elektroninė testavimo sistema fiksavo nemažai atvejų, kai mokiniai buvo atsijungę iš testavimo aplinkos. Todėl mokyklų vadovai ir mokytojai turėtų atkreipti ne tik mokinių, tačiau ir jų tėvų dėmesį. Atsijungimas iš sistemos automatiškai nereiškia ar nepatvirtina galimo nesąžiningo elgesio, tačiau tai yra signalas, jog kažkas vyko ne taip. Prieš pagrindinį patikrinimą norime atkreipti dėmesį ir aiškiai pasakyti, jog sistema fiksuoja testavimo tvarkos pažeidimus“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Šių metų bandomajame elektroniniame testavime dalyvauti užsiregistravo 20 508 mokiniai iš visos Lietuvos mokyklų. Matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros testus atliko 20 tūkst. mokinių. Dalis moksleivių atliko ir socialinių, gamtos mokslų, anglų kalbos lygio nustatymo testus.

„Po bandomojo testavimo mokykloms pateiktos trys detalios ataskaitos. Mokytojai ir mokyklų vadovai gali aiškiai matyti, kuriose srityse su mokiniais reikia papildomai padirbėti, į ką atkreipti dėmesį. Rekomenduotume į analizės aptarimą įtraukti ir mokinių tėvus, kurie taip pat gali prisidėti, kad tikrasis patikrinimas praeitų sklandžiai ir vėliau nekiltų klausimų“, – teigia R. Krasauskienė.

Iš visų dalyvavusiųjų bandomuosiuose pasiekimų patikrinimuose tik 0,3 proc. mokinių neužbaigė lietuvių kalbos ir literatūros ir 0,5 proc. matematikos testų.

Mokiniai, kurie atliko matematikos užduotis, vidutiniškai rinko 26 taškus iš 54, lietuvių kalbos ir literatūros atveju, mokiniams atlikus teksto suvokimo, kalbos pažinimo ir vartojimo ir teksto kūrimo užduotis – 28 taškus iš 60.

Lietuvių kalbos ir literatūros testo rezultatai rodo, kad apie 78 proc. mokinių pasiekia patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygio rezultatus, atitinkamai matematikos – 77 proc. Aukštesniojo pasiekimų lygio taškus renka 5,3 proc. mokinių, kurie atliko matematikos testą ir 4,1 proc., kurie atlikto lietuvių kalbos ir literatūros testą, į kurį neįtraukta kalbėjimo dalis.

Tikrasis nuotolinis elektroninis patikrinimas vyks trimis srautais balandžio 20-26 dienomis. Dešimtose klasėse organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirenkamieji gimtosios baltarusių, lenkų, rusų bei vokiečių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Balandžio mėnesį bus organizuojami papildomi mokymai vertintojams, kurie šiais metais pirmą kartą mokinių pasiekimų patikrinimo darbus vertins elektroninėje aplinkoje.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

 

Apie Nacionalinę švietimo agentūrą (NŠA)

NŠA dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Skip to content