I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Prieš dešimtokų pasiekimų patikrinimą – kas naujo ir ką svarbu žinoti šiais metais

2021-04-19

Rytoj, balandžio 20 d., pradedamas elektroninis nuotolinis dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP), kurį organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Šiais mokslo metais pasiekimų patikrinime dalyvaus 25689 mokiniai.

„Šių metų dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vyks nuotoliniu elektroniniu būdu. Prieš mėnesį vykdytas bandomasis testavimas leido įsivertinti galimus trikdžius ir sunkumus. Išanalizavę bandomojo testavimo rezultatus, parengėme mokiniams ir vykdytojams detalias instrukcijas bei rekomendacijas“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Dešimtose klasėse ugdymo proceso pabaigoje organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirenkamieji gimtosios baltarusių, lenkų, rusų bei vokiečių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

„Noriu atkreipti mokinių tėvų ir globėjų dėmesį, kad ir jie susipažintų su pasiekimų patikrinimo taisyklėmis. Jų įsitraukimas taip pat padėtų išvengti galimų nesusipratimų ir klaidų: ar vaikas gavo prisijungimo duomenis, slaptažodžius, ar žino, ką daryti atsiradus techniniams trikdžiams, ar pasiruošęs leidžiamas naudoti priemones“, – teigia R. Krasauskienė.

Mokiniams skirtoje atmintinėje pabrėžiama, jog užduotis moksleiviai turi atlikti savarankiškai neišeidami (neatsijungdami) iš elektroninės testavimo sistemos lango, nesinaudodami jokia neleistina pašaline pagalba. Moksleiviai informuojami, kad atliekant patikrinimo užduotis užduočių atlikimo sistemoje automatiškai fiksuojama, jei paliekamas testavimo aplinkos langas, bandoma atverti kitus kompiuterio langus, daromos ekrano nuotraukos ar naudojamasi kitu monitoriumi. Šie veiksmai vertintojams gali kelti pagrįstų abejonių dėl savarankiškumo atliekant testą ir rezultatų objektyvumo. Mokinys gali būti šalinamas iš pasiekimų patikrinimo arba jo darbas nevertinamas, jei naudojasi draudžiamomis priemonėmis, nevykdo vykdytojo nurodymų.

Šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinis elektroninis patikrinimas vyks trimis srautais balandžio 20 ir 21 dienomis. Analogiškai matematikos patikrinimas bus vykdomas balandžio 22 ir 23 dienomis.

„Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas leidžia mokiniams pajausti dvyliktoje klasėje laukiančių egzaminų atmosferą, įsivertinti turimas žinias. Tačiau vienas svarbiausių tikslų – pamatyti žinių ir gebėjimų spragas ir jas užpildyti. Šis patikrinimas – pirmas didelis ir svarbus dešimties metų darbo įvertinimas. Tuo pačiu reikia nepamiršti, jog mokomasi ne dėl pažymio, o išsilavinimo ir gebėjimų, kurie tampa lemiamu sėkmingo gyvenimo veiksniu“, – teigia R. Krasauskienė.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis raštu, matematikos ir gimtosios baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbos pasiekimų patikrinimas bus vykdomi nuotoliniu elektroniniu būdu.  Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu gali būti vykdoma ir tradiciniu, kaip buvo planuota, ir nuotoliniu būdu, jeigu mokyklos patikrinimo metu mokosi nuotoliniu būdu.

PUPP atmintinė

 

Apie Nacionalinę švietimo agentūrą (NŠA)

NŠA dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Skip to content