I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nuo metų pradžios NŠA skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą papildė 28 priemonės

2021-04-20

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nuolat pildo ir švietimo bendruomenei teikia informaciją apie skaitmenines mokymo priemones nuotoliniam mokymui skaitmeninių mokymo priemonių sąraše.

Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases. Taip pat, ar priemonės yra mokamos, nemokamos, mokamos iš dalies. Informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais.

Nuo 2021 metų sausio mėnesio sąrašas papildytas 28 skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Dauguma priemonių yra skirtos labai plačiam švietimo bendruomenės narių naudojimui, tiek dalykų prasme, tiek pagal klases. Tai priemonės, skirtos ikimokykliniam ir priešmokykliniam, pradiniam ugdymui, meniniam ugdymui, socialiniam, emociniam, sveikatos ugdymui ir žmogaus saugai (Užduotys ir aktyvios veiklos vaikams, Vaikų radijas, Vakaro žvaigždelė, LOGOPEDO PAMOKOS VAIKAMS), įtraukiajam ugdymui (ePeliukai.lt), istorijai (ISTORIJAI.LT, Videoturai), doriniam ugdymui (etikai), teatrui (Edukacinis žaidimas „Mano pasirinkimas…“, Nepaprasta „Vaikų žemės“ pamoka su knyga, Rašytojų selekcijų serija ARTI TOLI), ekonomikai ir verslumui (Pilietis per 31 valandą), muzikai (MuMok – muzikos pamokos (muzikos raštas, istorija, įdomybės, užduotys). Priemonės, skirtos informatikai, technologijoms (100-mečio programavimo valanda, Technologijų vedliai), fizikai (Fizikos bandymai), istorijai, pilietiškumo pagrindams, lietuvių kalbai ir literatūrai (Edukacinis žaidimas „Knygos kelias“, Interaktyvus istorijos kūrimas, užsienio kalbai (anglų) (Fast ForWord), matematikai (Specialiojo pedagogo puslapis). Taip pat visiems dalykams tinkančios skaitmeninės mokymo priemonės (Kino edukacijos ugdymo bazė ir Svetainė „iMokytojai“). Priemonės, skirtos biologijai, chemijai, dailei, doriniam ugdymui (etikai ir tikybai), ekonomikai ir verslumui, gamtamoksliniam ugdymui, istorijai, matematikai, muzikai, technologijoms, užsienio kalboms (Interaktyvių pateikčių turinio kūrimo ir turinio bibliotekos programinė įranga i3Learnhub, Edukamentas, LEGO® Education BricQ Motion Essential, MERGE EDU, CoderZ, Promethean interaktyvių pamokų biblioteka ir nuotolinio mokymo sistema).

Į skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą įtraukiamos skaitmeninės mokymo priemonės, kurias siūlo švietimo bendruomenės atstovai, verslo įmonės ir kitos organizacijos ar pavieniai asmenys.

Norėdami papildyti skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ar pranešti apie neveikiančią priemonę prašome kreipkitis el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Skip to content