I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Verslo pristatytos ugdymo naujovės sulaukė švietimo bendruomenės dėmesio

2021-04-21

Šiandien įvykęs verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas užbaigė Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamą daugiau nei 30 renginių ciklą, skirtą ugdymo naujovių, skaitmeninių mokymo priemonių ir mokymo metodikų, kurias kuria privatus verslas, pristatymui.

Susitikimuose dalyvavo daugiau nei 2300 mokytojų ir kitų švietimo srityje dirbančių specialistų. Įvairias mokymui ir mokymuisi skirtas priemones pristatė 32 verslo organizacijos.

Buvo pristatytos priemonės labai įvairiomis temomis, skirtos įvairių dalykų ir įvairioms mokinių amžiaus grupėms. Tarp jų priemonės, skirtos įtraukiajam ugdymui, kalbų (pvz., „Užsienio kalbų mokymo(si) laboratorija“), matematikos (pvz., „Interaktyvūs mokytojo komplektai (IMK)“, „Programos ,,Matematika!“), informatikos (pvz., APROMIS, „Teachers Lead Tech“), istorijos mokymui (pvz., „Interaktyvi istorijos kūrimo priemonė“). Pristatyta nemažai priemonių, skirtų STEM ugdymui (pvz., „Priemonės STEM ugdymui“, „Tyrinėtojo rinkinys“, „CoderZ ir Virtual Robotics Toolkit“), taip pat priemonių priešmokykliniam, ikimokykliniam ir bendrajam ugdymui (pvz., „EDUKA klasė“, „Sensorinė įranga“, „Interaktyvūs kubai iMO“) ir įvairioms ugdymo sritims (pvz., „Edukacinė platforma „Kūrybingumo mokykla“, „Vadovėlis. Online „Gyvų“ vadovėlių erdvė“, „Hibridinė klasė su „Logitech“, „Reflectus“, „Epamokos“, „EduPage“, „GIS mokykla“).

Nacionalinės švietimo agentūros atlikta apklausa parodė, jog švietimo bendruomenei buvo aktualios susitikimų temos, kurios leido plėsti profesinį akiratį, gerinti darbo kokybę, įvairinti pamokas, mokymo metodus, susipažinti su įvairiomis programomis bei priemonėmis. Respondentų teigimu, naudingiausios buvo tos temos, kurios turi įtakos mokinių ugdymo kokybės gerinimui, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui, įtraukiems nuotolinio mokymo būdams, pamokai skirtos vaizdinės informacijos kūrimui, vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, kalbinių gebėjimų ugdymui.

Pasak renginių dalyvių, tokie informaciniai verslo ir švietimo bendruomenės susitikimai atveria galimybę susipažinti su naujomis mokymo(si) priemonėmis. Tačiau svarbu ne tik susitikimų metu gauta įvairiapusė informacija, bet ir intriguojančios diskusijos, kurios skatina dar labiau domėtis netradiciniu ugdymo turiniu. Jie taip pat pastebėjo, kad nuolat keičiantis technologijoms, mokyklos turi priimti kuo efektyvesnius sprendimus, nes švietimo sistema be inovacijų – tai žingsnis į vakar. O žengiant koja kojon su pažangia visuomene, galima prisidėti prie švietimo kokybės gerinimo.

Verslo atstovai pažymėjo, kad pandemijos metu ypač pasigedo kontakto su jų kuriamų produktų ir paslaugų potencialiais vartotojais. Nacionalinės švietimo agentūros organizuoti susitikimai su švietimo bendruomene suteikė galimybę pristatyti naujus sprendimus, priminti apie esamas priemones. Jų teigimu, susitikimuose dalyvavo aktyviausi mokytojai, kurie jaučia pareigą būti inovatyvūs ir kūrybingi, kad šias savybes galėtų perduoti savo mokiniams, visiems kartu siekiant švietimo proceso progreso.

Tai jau antrasis Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamas renginių ciklas, kuris tampa tradicija. Pirmieji susitikimai pradėti rengti 2020 m. vasarą. Augant ir verslo, ir švietimo atstovų susidomėjimui, abiem pusėms ieškant sprendimų, kaip gerinti ugdymo procesą ir turinį, ypač atsižvelgiant į perėjimą prie nuotolinio mokymo dėl pandemijos situacijos, šie renginiai išpopuliarėjo. Pasibaigus vasaros atostogoms, šių metų rudenį, Nacionalinė švietimo agentūra vėl rengs susitikimus.

 

Rita Baškienė

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento

Mokymo priemonių sklaidos skyriaus metodininkė

El. p. rita.baskiene@nsa.smm.lt

Skip to content