I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pratęsiame atranką į metodikų išbandymą

2021-04-26

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) sukurtiems produktams „Atnaujinta pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodika“ ir „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodika“  išbandyti.

Nacionalinei švietimo agentūrai, norint įsitikinti kaip sukurtosios metodikos veikia praktiškai ar atitinka visų vertinimuose dalyvaujančių grupių poreikius, yra labai svarbi dirbančių praktikų nuomonė. Todėl į „Atnaujintos pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodikos“ išbandymą kviečiamos 3 dalyvių grupės:

I grupė (12 dalyvių) – asmenys, kurie tenkina vieną iš šių reikalavimų:

  • turi ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
  • arba turi ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
  • arba turi nuo 1 iki 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtį.

II grupė (10 dalyvių) – asmenys, kurie turi nuo 5 iki 10 metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtį.

III grupė (8 dalyviai) – asmenys, kurie turi 10 ir daugiau metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtį.

 

Į „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodikos“ išbandymą kviečiami:

  • švietimo įstaigų vadovai (15 direktorių);
  • jų pavaduotojai ugdymui (10 pavaduotojų);
  • ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai (5 skyrių vedėjai).

Metodikos išbandyme gali dalyvauti vienos švietimo įstaigos komanda (vadovas, jo pavaduotojai ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai). Atrankoje taip pat bus atsižvelgiama į regioninį atstovavimą.

Bendrieji reikalavimai dalyviams:

  • paraiškas gali teikti tik dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagogo (ar andragogo) kvalifikaciją;
  • pareiškėjas turi pasirinkti vieną iš išbandomų metodikų ir paraiškoje nurodyti, kuriai dalyvių grupei atitinka, ir suformuluoti dalyvavimo metodikos išbandyme motyvus;
  • pareiškėjas dalyvavimą metodikos išbandyme turi būti suderinęs su savo tiesioginiu vadovu ar švietimo įstaigos savininku (steigėju);
  • pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti visose pasirinktos metodikos išbandymo dalyse.

Atranką į metodikų išbandymą vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Atrinkti dalyviai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai nebus informuojami.

Atrinktų dalyvių kelionės į metodikų išbandymų vietovę ir iš jos, maitinimo ir nakvynės išlaidos (jeigu tokios bus) metodikų išbandymų metu apmokamos Europos socialinio fondo ir valstybės finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pagal fiksuotą kainą.

Numatomas preliminarus metodikų išbandymų laikas 2021 m. gegužės–spalio mėn.

Paraiškas prašome pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d. imtinai.

Paraiška dalyvauti „Atnaujinta pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodika“ išbandyme

Paraiška dalyvauti „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodika“ išbandyme

 

Jovita Monkevičienė

Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) metodininkė
Tel. +370687 57426, el. p. jovita.monkeviciene@gmail.com

Dangira Bielinytė

Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) metodininkė
Tel. +3706 70 22107, el. p. dangira.bielinyte@nsa.smm.lt

Skip to content