I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Papildoma galimybė: dalyvaukite skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose

2021-05-10

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose. Skelbiame  papildomą dviejų populiarių temų modulių registraciją prieš projekto pabaigą.

Mokymų programos tikslas – suteikti mokyklų darbuotojams, koordinuojantiems IKT veiklą, reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių, gerinti šių darbuotojų, kaip ugdymo proceso dalyvių, teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą. Programa parengta vadovaujantis Europos orientaciniais metmenimis skaitmeninę kompetenciją turinčioms švietimo organizacijoms („DigCompOrg“(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework)), ugdymo įstaigos mokymo ir mokymosi savianalizės priemone SELFIE, atsižvelgiant į mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką ir pateikiant pavyzdžių, kaip organizuoti IKT veiklą pedagoginiu, vadybiniu ir technologiniu aspektais.

Mokymus baigę IKT koordinatoriai gebės teikti pagalbą mokyklos bendruomenei, konsultuoti, kaip efektyviai organizuoti ir stiprinti skaitmeninių technologijų diegimo procesus ir siekti inovatyvių sprendimų.

Siūlomi du teminiai mokymų moduliai. Numatoma vieno mokymo modulio trukmė – 20 akad. val. Mokymų programos vykdymas vyks nuotoliniu būdu. Mokymai yra nemokami. Mokymų dalyvių skaičius ribotas.

Kviečiame rinktis vieną iš siūlomų dviejų teminių modulių arba abu ir registruotis čia: https://forms.office.com/r/RcGCz3CC3j

Kviečiame rinktis šias dvi temas (vieną arba dvi):

  • Veiksmingas mokymasis skaitmeniniame amžiuje. Skirtas mokytojams, besidomintiems IKT taikymu pamokoje ir projektinėje veikloje. Dalyviai susipažins su edukacinių skaitmeninių technologijų įvairove, probleminio ir projektinio ugdymo metodais, tyrinėjimais grįstu mokymu ir mokymusi, ugdymo proceso personalizavimu naudojant skaitmenines technologijas, išbandys mokymo ir mokymosi praktikas. Tvarkaraštis: 2021-05-18 (15:00-18:05); 2021-05-20 (15:00-18:05); 2021-05-25 (15:00-18:05); 2021-05-27 (15:00-18:05); 2021-06-01 (15:00-18:05).
  • Mokymosi proceso analizė. Dalyviams bus pristatyta proceso analizės vieta mokyklos strateginiuose sprendimuose, mokymosi proceso analizės duomenų panaudojimas ir tobulinimo sprendimai, grįsti gautais duomenimis. Tvarkaraštis: 2021-05-28 (15:00-18:00); 2021-05-31 (15:00-18:00); 2021-06-04 (15:00-18:00); 2021-06-07 (15:00-18:00); 2021-06-09 (15:00-18:00).

Dalyviai, išklausę abiejų modulių (40 akad. val.) temas, gaus kvalifikacijos tobulinimo programos baigimo pažymėjimus. Pasirinkę vieną temą (20 akad. val.) dalyviai gaus pažymas.

Kilus klausimų, galima kreiptis į projekto vadovę Astą Buinevičiūtę el. paštu asta.buineviciute@nsa.smm.lt, tel. 8 658 18277.

 

Laura Stankevičienė

Projekto „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001) metodininkė

El. p. laura.stankeviciene@nsa.smm.lt, tel. 8 659 01419

Skip to content