I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Į pirmąjį susitikimą susirinko Nacionalinės švietimo agentūros taryba

2021-05-12

Šiandien į pirmąjį posėdį susirinko Nacionalinės švietimo agentūros taryba, kurios paskirtis – padėti NŠA strateginio planavimo, organizacijos valdymo, švietimo klausimais. Susirinkusiems Tarybos nariams pristatyta agentūros struktūra, veikla, jau pasiekti rezultatai ir planai.

Nacionalinės švietimo agentūros taryba teiks švietimo, mokslo ir sporto ministrui ir NŠA vadovui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl agentūros veiklos prioritetų nustatymo, vykdomų veiklų ir valdymo tobulinimo, struktūros ir nuostatų pakeitimų, svarstys agentūros strateginio plano ir metinio darbo plano projektus ir teiks pasiūlymus jiems tobulinti.

Tarybą sudaro 9 nariai, iš kurių 5 – nepriklausomi nariai: tarp jų švietimo ekspertas, veiklos, atitinkančios agentūros veiklos uždavinius, ekspertas, strateginio planavimo ir valdymo ekspertas, organizacijų pokyčių valdymo ekspertas, kokybės vadybos ekspertas. Du narius deleguoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, po vieną narį – Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacija.

Kandidatus į nepriklausomus Tarybos narius gali siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys. Kandidatas taip pat gali pats siūlyti savo kandidatūrą. Tarybos nario kadencija – 4 metai. Tarybos sudėtį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Nacionalinės švietimo agentūros tarybos sudėtis:

– prof. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė – Tarybos pirmininkė;

– Mantas Katinas, „Wargaming Vilnius“ generalinis direktorius – Tarybos pirmininkės pavaduotojas;

– Aidas Aldakauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius – narys;

– prof. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė – narė;

– Unė Kaunaitė, švietimo, mokslo ir kultūros ekspertė – narė;

– Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais – narys;

– Jolanta Navickaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė – narė;

– Algirdas Kęstutis Rimkus, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas – narys;

– Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius ir Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos direktorius – narys.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content