I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami dešimtokų pasiekimų patikrinimo rezultatai

2021-05-19

Nacionalinė švietimo agentūra informavo mokyklas, jog mokiniai jau gali susipažinti su elektroninio nuotolinio dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatais.

Dešimtose klasėse ugdymo proceso pabaigoje organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirenkamieji gimtosios baltarusių, lenkų, rusų bei vokiečių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

„Šiais metais dešimtokų pagrindinis ugdymo pasiekimų patikrinimas, vykęs nuotoliniu elektroniniu būdu,  didelių staigmenų neatnešė ir naujų rezultatų tendencijų neatskleidė. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šie mokinių rezultatai bus panaudoti rengiantis būsimiems brandos egzaminams“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Šiemet matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą laikė 24 841 mokinys. Surinktas taškų vidurkis siekė 25 taškus iš 45 galimų.

Daugiausia – 44,7 proc., beveik pusė visų mokinių, pasiekė pagrindinį lygį, 17,9 proc. – patenkinamą  lygį, o 17,8 proc. pasirodė geriausiai, pasiekdami aukštesnįjį lygį. 19,7 proc. laikiusiųjų nepasiekė patenkinamo lygio.

„Žvelgiant į mokinių apklausos rezultatus, matyti, jog matematikos užduotys patiko 21 proc. dalyvavusių pasiekimų patikrinime, lyginant su 16 proc. per bandomąjį patikrinimą kovą. Laiko užduotims spręsti pakako 71 proc. moksleivių, o kaip lengvas užduotis įvertino 7 proc. laikiusiųjų“, – teigia R. Krasauskienė.

Kiek kitokia situacija su lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu mokinių vertinimo rezultatais. Kaip lengvą patikrinimą įvardijo 4 proc., o vidutiniškai sudėtingą – 63 proc. Iš karto po dalies raštu vykdytoje apklausoje mokiniai nurodė, kad 22 proc. užduotys patiko, o 60 proc. įvertino vidutiniškai, panašiai kaip po bandomojo patikrinimo: analogiškai buvo 25 proc. ir 62 proc. Taip pat tiek bandomojo, tiek ir tikrojo patikrinimo metu 84 proc. mokinių užteko laiko užduotims atlikti.

Iš viso lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu taškų vidurkis siekia 29,5 taško, o maksimalus surinktų balų skaičius neviršijo 58,5 taško iš 60 galimų. Rinkdamiesi temas, mokiniai dažniausiai rinkosi temą „Kuo meilė praturtina žmogų“ – 40,6 proc., „Ar elgtis garbingai lengva“ – 19,3 proc., „Kodėl reikia mokėti pagrįsti savo nuomonę“ – 17,5 proc., o temą „Ar jautrumas tebėra vertybė“ – 13,9 proc.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo užduotis laikė 24 803 mokiniai. Galutiniai lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo rezultatai paaiškės, kai visi dešimtokai užbaigs lietuvių kalbos ir literatūros dalį žodžiu. Ją mokiniai gali atlikinėti iki ugdymo proceso pabaigos. Tokių mokinių yra apie šeštadalis visų dalyvaujančių lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinime.

Šiais mokslo metais pasiekimų patikrinime turėjo dalyvauti 25 689 mokiniai, tačiau dėl įvairių priežasčių dalyvavo ne visi. Dėl pateisinamų priežasčių neatvykusieji į pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalį galės dalyvauti pakartotiniame pasiekimų patikrinime birželio 8-18 dienomis.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content