I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Balandžio ir gegužės mėnesiais NŠA skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas papildytas 20-čia priemonių ir 31-nu metodinės medžiagos aprašu

2021-05-24

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nuolat pildo skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir švietimo bendruomenei teikia informaciją, susijusią su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, skirtomis kokybiškam nuotoliniam mokymui.

Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases. Pateikiama informacija, ar priemonės mokamos, nemokamos, ar mokamos iš dalies, taip pat informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais.

Balandžio ir gegužės mėnesiais sąrašas papildytas 20-čia skaitmeninių mokymo priemonių. Dauguma priemonių skirtos labai plačiam švietimo bendruomenės narių naudojimui tiek dalykų prasme, tiek pagal klases. Tai priemonės, skirtos ikimokykliniam ir priešmokykliniam, pradiniam ugdymui (Interaktyvios užduotys priešmokyklinukui); biologijai ir geografijai (Raudonoji knyga); chemijai, gamtamoksliniam ugdymui ir fizikai, geografijai (Chemija Jums, Biologija.online). Priemonės, skirtos dailei, lietuvių kalbai ir literatūrai, technologijoms („Iliustruotojai piešia vaikams“, „Rankdarbiai namisėdoms“, „Kūrybinio iššūkio dėžutė“ ir informatikai („Žingsnis po žingsnio“ (ŽPŽ)); doriniam ugdymui (etika), lietuvių kalbai ir literatūrai, pilietiškumo pagrindams, socialiniam, emociniam, sveikatos ugdymui ir žmogaus saugai, tautinių mažumų gimtajai kalbai (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), užsienio (anglų, rusų) kalboms (Dideli maži ekranai); matematikai (Matematikos priemonių katalogas „Skaičių labirintas“, Khan Academy Lietuva); lietuvių kalbai ir literatūrai (Virtualios ekskursijos į literatūros klasikų kambarius, Virtuali pažintis su lietuvių rašytojais, Kūrybinio rašymo kursai jaunimui). Taip pat visiems dalykams tinkančios skaitmeninės mokymo priemonės (Meno teisės, mano pareigos! (MEMA), „Istorijų dvarelio“ kūrybinės – nuotolinės edukacijos). Priemonės, skirtos biologijai, socialiniam, emociniam, sveikatos ugdymui ir žmogaus saugai, matematikai, chemijai, istorijai, gamtamoksliniam ugdymui ir fizikai (Science in School).

Į skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą įtraukiamos naujos skaitmeninės mokymo priemonės, kurias siūlo švietimo bendruomenės atstovai, verslo įmonės ir kitos organizacijos, pavieniai asmenys.

Taip pat NŠA siūlo metodinę medžiagą ugdymui organizuoti. Metodinė medžiaga – tai mokytojui skirta medžiaga, kurioje rekomenduojama tam tikra dalyko metodika, nurodant mokymo temas, uždavinius, mokomąją veiklą, medžiagą ir priemones, įsivertinimo ir vertinimo būdus, numatant užduotims skirtą laiką ir darbo organizavimo formas.

Metodinė medžiaga kaupiama Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas (toliau – Ugdymo sodas) saugykloje. Balandžio ir gegužės mėnesiais saugykloje paskelbtas 31-nas metodinės medžiagos aprašas. Balandžio mėnesio viešinamą metodinę medžiagą galima rasti čia >>>, gegužės mėnesio čia >>>.

Daugiau NŠA metodininkų rekomenduojamos metodinės medžiagos galima rasti Ugdymo sodo skyrelyje Metodinė medžiaga mokytojui, kuriame informacija pateikiama pagal mokomuosius dalykus.

Pedagogams, ieškantiems kolegų ir kitų švietimo bendruomenės specialistų patarimų ar sukurtos medžiagos, rekomenduojame pasinaudoti sąrašu (excels formatu), kuriame medžiaga suskirstyta pagal ugdymo sritis, dalykus ir klases.

Informacija apie atnaujinamą metodinę medžiagą galima rasti Švietimo portalo Bendrojo ugdymo dalies skyrelyje Metodinė medžiaga.

Norėdami papildyti skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą, ar pranešti apie neveikiančią priemonę, prašome kreiptis el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Jei turite siūlymų, klausimų ar norite pasidalinti sukurta metodine medžiaga, rašykite el. paštu ugdymo.sodas@nsa.smm.lt.

 

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento

Mokymo priemonių sklaidos skyrius

Skip to content