I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA pradeda svarstyti pasiūlymus atnaujinamoms mokymosi programoms

2021-05-24

Sulaukusi naujų pasiūlymų Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimo darbus. Iš viso atnaujinama 31 mokomojo dalyko programa. Jų projektai bus tobulinami toliau, mažėjantis pasiūlymų skaičius rodo, kad programos vis labiau atitinka švietimo bendruomenės poreikius.

„Socialinių partnerių, įvairių sričių specialistų bei kitų suinteresuotų grupių teikiami pastebėjimai padeda programų projektų rengėjams pažvelgti į savo darbus iš kitų perspektyvų ir siekti geriausių rezultatų. Esame labai dėkingi visai švietimo bendruomenei už teikiamus pasiūlymus. Nors kai kurie bendrųjų programų projektai sulaukia daugiau dėmesio viešojoje erdvėje, agentūrai svarbios visos programos. Per pastaruosius du mėnesius ir specialistams, ir visuomenei pristatėme visus atnaujintus projektus“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Atnaujinant visas bendrąsias programas (BP) laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Dalyko turinys sudaro sąlygas mokiniams ugdytis kelias skirtingas kompetencijas: pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo. Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus svarstomas skaitmeninės kompetencijos įtraukimas. Kaip kompetencijos atsispindi turinyje, nurodoma kartu su programų projektais skelbiamuose kompetencijų žemėlapiuose. Juose pateikiama, kokiais pasiekimais ir mokymosi turiniu ugdoma kiekviena nurodyta kompetencija.

Rengiant atnaujinimus, atsižvelgiama ir į šiuolaikinio pasaulio pokyčius bei naujoves. Į programas įtraukiamos su dabartiniais globaliais procesais susijusios temos, pavyzdžiui, didesnis dėmesys skiriamas žinioms apie imunines ligas, aplinkosaugą, supažindinama su Europos Sąjungos perspektyvomis, lavinami įgūdžiai naudojant šiuolaikines medijas, įvairias skaitmenines priemones. Siūlomi įvairios problematikos kūriniai, aktualūs atitinkamiems amžiaus tarpsniams, taip pat literatūrines premijas laimėję šiuolaikiniai kūriniai, suteikiant galimybę mokytojui juos laisvai rinktis.

Ugdymo turinys atnaujinamose BP pateikiamas išskiriant privalomą dalyko turinį (apie 70 procentų) ir pasirenkamą turinį (apie 30 procentų), kurį pasirenka mokytojas atsižvelgdamas į mokinių galimybes ir derindamas su kitais mokytojais. Šios proporcijos dydis gali skirtis priklausomai nuo ugdymo pakopos, dalyko logikos, tikslų, mokymo tradicijos.

Taip pat atnaujintose programose išskiriama tarpdalykiškumo svarba. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos ir literatūros programos projekte pabrėžiama kalbos ir literatūros integracija su menais, didesnis dėmesys skiriamas vizualinėms literatūrinio teksto interpretacijoms ir kūrybinei veiklai. Turinio integravimo galimybės su įvairiais dalykais konkrečiai bus aptartos kartu su programų projektais rengiamose įgyvendinimo rekomendacijose.

Integralumo ir dermės principų įgyvendinimui pasitelkti tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenys. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į juos kurti gamtamokslinio ugdymo srities pasiekimų lygių aprašai ir atrinkti užduočių pavyzdžiai pasiekimų lygiams iliustruoti. Prie tarpdalykiškumo užtikrinimo prisidės bendradarbiavimas su STEAM centrais: pateikiami veiklų juose pavyzdžiai.

Įgyvendinimo rekomendacijos taip pat skirtos dalyko naujo turinio mokymui, aukštesniųjų pasiekimų ugdymui, dalykų dermei, kalbinių gebėjimų ugdymui per dalyko pamokas. Bus pateikiami užduočių ir mokinių darbų, iliustruojančių pasiekimų lygius, pavyzdžiai, siūlomas skaitmeninių mokymo priemonių pasirinkimas, aptariamos pamokų planavimo galimybės.

Skirtingais projektų atnaujinimo etapais gauta nuo keliasdešimt iki daugiau nei 100 pasiūlymų. Kovą paskelbtiems projektams pasiūlymai buvo teikiami iki gegužės 15 d. Gauti 24 pasiūlymai iš organizacijų (Lietuvos moksleivių sąjungos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokytojų asociacijų, nevyriausybinių organizacijų) ir pavienių asmenų.

Tikimasi peržiūrėtus ir patikslintus BP projektus kartu su parengtomis įgyvendinimo rekomendacijomis paskelbti rugpjūtį.

Atnaujintų BP versijų fragmentai bus išbandomi mokyklose. Planuojama, kad atnaujintos BP mokyklose bus pradėtos diegti 2023 m.

Visi programų projektai bei svarbiausia informacija patalpinti interneto svetainėje Mokykla2030.lt.  

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content