I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Surengtas susitikimas su savivaldybių atstovais dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos

2021-05-27

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną, š. m. gegužės 26 d. surengė pirmąjį susitikimą su atrinktų 9 savivaldybių administracijų švietimo padaliniais kartu su akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis: Jurbarko rajono, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Marijampolės, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai priminė vykdomos PKT stebėsenos aktualumą, pristatė jos tikslą ir uždavinius, bandomojo tyrimo modelį.

Susitikimo metu buvo apibendrinti iškelti savivaldybių dalyvavimo bandomajame tyrime lūkesčiai, apžvelgti PKT stebėsenos bandomojo tyrimo veiksmų planas ir pagrindiniai renkami duomenys, remiantis valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais.

Susitikimo rengėjai subūrė visus į diskusiją, kurios metu dalyviai išsakė savo požiūrį dėl vykdomos stebėsenos ir aptarė rūpimus klausimus įgyvendinant bandomąjį tyrimą: pasidžiaugė stiprėjančiu bendradarbiavimu ir duomenimis grįsta kultūra, kalbėjo apie galimas duomenų rinkimo rizikas, iškylančius iššūkius matuojant PKT poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai. Pozityvūs dalyvių atsiliepimai rodo, jog PKT stebėsenos modelis atliepia savivaldybių administracijų švietimo padalinių ir akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų lūkesčius ir poreikius.

Mokyklų veiklos plėtros skyriaus darbuotojai padėkojo susirinkusiems ir kvietė toliau bendradarbiauti, dalytis patirtimi analizuojant PKT būklę.

 

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Švietimo pagalbos departamento

Mokyklų veiklos plėtros skyrius

Skip to content