I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimo pristatymas

2021-05-28

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, užsakė Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimą, kurį atliko Viešosios politikos ir vadybos instituto (PPMI) tyrėjų grupė.

Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip turėtų būti tobulinamas Lietuvos pedagogų rengimas keičiantis nacionaliniam ugdymo turiniui ir švietimo sistemos struktūrai (ankstinant priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, plėtojant įtraukųjį ugdymą).

Tyrimo metu atlikta užsienio šalių (Suomijos, Estijos, Nyderlandų ir Škotijos) pedagogų rengimo sistemų, jų tobulinimo patirties analizė. Pateikti pasiūlymai dėl Lietuvai aktualių pedagogų rengimo sistemos tobulinimo krypčių, Lietuvos kontekstui pritaikytas pedagogų rengimo hipotetinis modelis ir jo įgyvendinimui reikalingos priemonės.

Su tyrimo rezultatais detaliau galima susipažinti: https://www.upc.smm.lt/projektai/tesk/rezultatai/tyrimai/Galutine-tyrimo-ataskaita-2021-05-27.docx.

Skip to content