I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vaikų įtraukties priemonėms – arti milijono eurų

2021-06-10

Nacionalinė švietimo agentūra skyrė beveik 890 tūkst. eurų programinės įrangos, skirtos ugdyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, sukūrimui bei pritaikymui. Ši veikla numatyta įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

„Siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, norime suteikti daugiau pagalbos mokymo procese naudojant specialiąsias mokymo priemones, skirtas įvairiems kalbinės raidos sutrikimams šalinti ir kalbiniams, mąstymo gebėjimams formuoti. Be abejonės, jos prisidės prie visų šalies vaikų įtraukties plėtros“, – teigia NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Įgyvendinant projektą numatoma sukurti programinę įrangą ir maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes pagal kiekvieno vaiko gebėjimus.

Mokytojams, specialiesiems pedagogams, mokytojų padėjėjams, tėvams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, bus prieinama 750 naujų, interaktyvių užduočių, per 200 pamokų, beveik 300 žaidimų, taip pat daugiau kaip 1500 papildomos medžiagos spausdinimui, pamokų planų pavyzdžių, iliustracijų ir interaktyviosios animacijos filmukų.

Šios priemonės bus tinkamos vaikams nuo 4 iki 14 metų, turintiems kalbos, klausos sutrikimų, taip pat tiems vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, sulėtėjusią raidą, sensorinės integracijos sutrikimų (autizmo sindromą), motorinių įgūdžių, mąstymo sutrikimų. Tokius sunkumus patiria daugiau nei 50 tūkst. šalies mokinių.

Nauja programinė įranga padės dirbti su įvairius raidos sutrikimus turinčiais vaikais, kompensuoti sutrikusias funkcijas, t. y. padės mokyti suvokti priežasties – pasekmės ryšius, ugdyti girdimąjį ir erdvinį suvokimą, plėsti žodyną, formuoti rišliąją kalbą, matematinius, gamtos pažinimo, mąstymo, socialinius įgūdžius.

Visos sukurtos priemonės atitiks mokinio pažintinius gebėjimus ir ypatumus, o vykstanti pažanga bei rezultatai atsispindės individualioje, virtualioje apskaitoje.

Planuojama, kad minėtomis priemonėmis bus galima pradėti naudotis nuo ateinančių mokslo metų vidurio.

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ tikslas – parengti bendrąsias ugdymo programas ir lydinčią medžiagą, sukurti įrankius bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje bei atnaujinti ar sukurti skaitmeninius mokymo išteklius.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content