I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

2021-06-11

Nacionalinė švietimo agentūra informavo mokyklas, jog mokiniai gali susipažinti su nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatais. Šiame patikrinime dalyvavo 4 ir 8 klasių mokiniai.

„Šios klasės pasirinktos neatsitiktinai, nes jas baigus peržengiamas tam tikras mokymosi etapas. Ketvirtokai baigia pradinę mokyklą, aštuntokai – pagrindinės mokyklos pirmąjį etapą. Tačiau svarbiausia, visiems mokiniams šis patikrinimas yra turimų žinių įsivertinimas, parodantis, kurias žinias ir gebėjimus reikia stiprinti“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Agentūros vadovė atkreipia dėmesį, jog ketvirtokų patikrinimo rezultatai nėra naudojami svarstant, ar mokinys galės mokytis 5 klasėje, lygiai kaip ir aštuntokų rezultatai nelemia perkėlimo į devintąją klasę. Patikrinimas nėra privalomas.

Ketvirtokų ir aštuntokų pasiekimų patikrinimą sudarė skaitymo ir matematikos testai.

Ketvirtokų skaitymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 24088 mokiniai, matematikos pasiekimų patikrinime dalyvavo 24207 mokiniai. Aštuntokų skaitymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 21762 mokiniai, matematikos pasiekimų patikrinime dalyvavo 21570 mokinių.

Ketvirtokų matematikos surinktas šalies taškų vidurkis siekė 27 taškus iš 40 maksimalaus galimų taškų  skaičiaus, o skaitymo surinktas šalies taškų vidurkis siekė 21,9 taško iš 31 maksimalaus galimų taškų skaičiaus.

Aštuntokų matematikos surinktas šalies taškų vidurkis siekė 29,6 taško iš 50 maksimalaus galimų taškų skaičiaus, o skaitymo surinktas šalies taškų vidurkis siekė 27 taškus iš 37 maksimalaus galimų taškų skaičiaus.

Ketvirtokų kiekvieno testo atlikimui buvo skirtos 45 minutės. Tiek skaitymo, tiek matematikos užduotys parengtos ir lenkų bei rusų kalbomis mokiniams, kurie mokosi tautinių mažumų mokomąja kalba. Aštuntokų testų atlikimui skirta 60 minučių. Matematikos užduotis parengta ir lenkų bei rusų mokomąja kalba.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content