I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Po pandemijos Lietuva pasiruošusi proveržiui skaitmeniniame švietime

2021-06-16

Nors šių metų brandos egzaminų sesija vyksta kontaktiniu būdu, tačiau šiemet pirmą kartą Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) 4, 8 ir 10 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą organizavo elektroniniu nuotoliniu formatu. Jis parodė, kad žengtas reikšmingas žingsnis pereiti prie skaitmenos ir vykdant egzaminus.

„Reikia pabrėžti, kad pagrindą šių metų elektroniniam nuotoliniam mokinių pasiekimų patikrinimui padėjo nuosekliai vykstanti ugdymo proceso skaitmenizacija, kurią pandemija kiek paspartino. Iš tiesų šioje srityje neatsiliekame nuo kitų šalių, o kai kur esame tarp lyderiaujančių šalių. Pavyzdžiui, Lietuva yra tarp 8 šalių, kuriose skaitmeninė kompetencija nacionalinėse ugdymo programose yra integruota į privalomus mokomuosius dalykus, ir tarp 9 šalių, kuriose vyksta skaitmeninės kompetencijos vertinimas brandos egzamine“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Pagrindinio ugdymo lygmenyje (5-10 klasėse) informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT), kaip privalomam atskiram mokomajam dalykui, iš 37 šalių daugiausia valandų skiriama Lietuvoje (apie 152 valandos).

NŠA duomenimis, virš 32 tūkst. šalies pedagogų (išskyrus informatikos mokytojus) savo dėstomam dalykui naudoja IKT. Tai sudaro apie 95 proc. visų šalies pirmaeilėse pareigose dirbančių pedagogų. Šiek tiek mažiau nei pusė jų savo patirtimi bei sukurta mokymo medžiaga dalijasi virtualioje erdvėje (duomenų bazėse, forumuose, bendruomenėse ir kt.). Tai yra apie 14 proc. daugiau nei praėjusiais mokslo metais.

Mokytojai aktyviau pradėjo naudotis atviru mokymo turiniu, kolegų sukurta medžiaga, Nacionalinės švietimo agentūros valdomais skaitmeninio nemokamo turinio resursais. Daugiau nei 200 skaitmeninio mokymo priemonių sąrašą švietimo portale www.emokykla.lt pateikia NŠA.

Laikantis į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties į atnaujinamas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas planuojama įtraukti atnaujintą skaitmeninę kompetenciją. Ji apima informacijos ir duomenų raštingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, naudojant skaitmeninį turinį, skaitmeninio turinio kūrimą, saugumo ir problemų sprendimą.

Skaitmeninių technologijų naudojimas pedagoginėje veikloje ne tik keičia mokymo formas, tačiau prisideda ir prie mokymosi gerinimo bei individualios mokinio pažangos vertinimo. Naudojamos e. testavimo ir e. vertinimo platformos suteikia mokiniui grįžtamąjį ryšį, kuris leidžia kryptingai tobulinti reikiamas sritis. Taip pat sukuriamas interaktyvių užduočių bankas (https://beta.etestavimas.lt/), kuriuo ugdymo procese gali naudotis ir mokytojai, ir mokiniai.

„Išskirčiau ir ryškų pokytį skaitmeninių technologijų naudojime. Lietuva yra pasiekusi aukštą šios infrastruktūros kiekybinį ir kokybinį lygį, – teigia Nacionalinės švietimo agentūros direktorė. – 100 proc. mokyklų naudojasi bevieliu interneto ryšiu. Kompiuterizuotų mokytojų darbo vietų skaičius išaugo iki 68 proc. Vienu kompiuteriu ugdymo įstaigoje besinaudojančių mokinių skaičius sumažėjo nuo 10,7 iki 2,5.“

Siekiant išlaikyti šį lygį, tęsiamas skaitmeninės infrastruktūros atnaujinimas: rugsėjį mokyklas pasieks 10 000 kompiuterių, bus diegiama 2000 papildomų bevielio interneto prieigos taškų mokyklose, kad būtų užtikrinta sauga ir jungtis galėtų vienu metu didelės mokinių grupės, perkama įranga, reikalinga hibridiniam mokymui.

Skaitmeninių technologijų paslaugas (programinė įranga, skaitmeniniai sprendimai, skaitmeninės mokymo priemonės) mokykloms teikia ne tik valstybė, bet ir privatus sektorius. Mokyklos nurodė „DNR plano“ lėšomis įsigijusios rinkoje siūlomas skaitmenines priemones, tokias kaip elektroninių užduočių platformos, skaitmeniniai vadovėliai, žodynai. Nemokamai mokyklos gali naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis „Moodle“ ir „Google for Education“, taip pat „Microsoft“ programinės įrangos paketais.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content