I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Metodinė konsultacinė diena Molėtų r. ŠPT pagalbos specialistų komandai

2021-06-17

Birželio 16 d. Įtraukties plėtros skyriaus specialistai organizavo nuotolinę metodinę dieną Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų komandai. Įstaigos direktorė apžvelgė veiklos aktualijas, švietimo pagalbos organizavimo situaciją rajono mokyklose, virtualiai supažindino su tarnybos specialistų darbo aplinka, pristatė pagalbos specialistų komandos veiklų įvairovę, mobilios švietimo pagalbos organizavimo principą.

Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs įtraukties švietime įgyvendinimo, vertinimo metodikų atnaujinimo bei kiti švietimo pagalbos organizavimo klausimai. Diskutuota apie vaikų su įvairiapusiais raidos sutrikimais specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo užtikrinimą, mokyklų pasirengimą tokių vaikų įtraukčiai. Sutarta, kad šių klausimų sprendimai didžiąja dalimi priklauso nuo steigėjo.

Specialistai išanalizavo sudėtingus vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų įvertinimo atvejus, diskutavo dėl rekomendacijų ugdymui.

Planuojama toliau organizuoti nuotolines metodines konsultacines dienas pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, aptariant aktualius veiklos klausimus ir specialistų komandos darbo tobulinimo galimybes.

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Švietimo pagalbos departamento

Įtraukties plėtros skyrius

Skip to content