I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pratęsiama atranka dalyvauti ESFA projekto „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ lektorių atrankoje

2021-06-21

Nacionalinė švietimo agentūra, 2018–2022 m. vykdydama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (žr. https://wifi.lm.lt/), kviečia teikti paraiškas ir dalyvauti LEKTORIŲ ATRANKOJE.

Vykdant projektą parengta kvalifikacijos tobulinimo programa Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (40 akad. val.), kurią įgyvendinant planuojama apmokyti 1 350 mokytojų ir mokyklų vadovų. Mokymai bus organizuojami mišriuoju būdu – derinant kontaktinius susitikimus (16 akad. val.) ir savarankišką mokymąsi (24 akad. val.) virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Kontaktiniai susitikimai vyks atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje.

Mokytojų ir mokyklų vadovų mokymus ves 15 lektorių. Kiekvienas lektorius mokys ir konsultuos 6-ias besimokančiųjų grupes po 15 asmenų.

Prieš mokytojų ir mokyklų vadovų mokymų pradžią lektoriams numatomi 2-jų dienų mokymai (kontaktiniu arba nuotoliniu būdu), kuriuose Kvalifikacijos tobulinimo programos kūrėjai pristatys programą, aptars galimas programos įgyvendinimo strategijas ir metodikas. Lektorių mokymai planuojami šių metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais.

Atrinkti lektoriai tobulins mokyklų vadovų ir mokytojų skaitmenines kompetencijas, konsultuodami, kaip organizuoti mokyklos skaitmeninės kompetencijos įsivertinimą, kaip naudoti skaitmeninius išteklius ugdymo procese.

REIKALAVIMAI LEKTORIAMS:

  • Paraiškas gali teikti asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne trumpesnę kaip 2 m. darbo patirtį švietimo srityje.
  • Pareiškėjas per pastaruosius penkerius metus yra administravęs nuotolinio mokymosi kursą virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.
  • Per trejetą paskutinių metų vedė ne mažiau kaip 30 ak. val. mokymus.
  • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti lektorių atrankoje. Paraiškoje turi būti aiškiai suformuluoti dalyvavimo atrankoje motyvai.
  • Pretendentai, dalyvaujantys atrankoje, turi užpildyti paraiškos formą (nuoroda į formą pateikta žemiau).
  • Pareiškėjas, išklausęs mokymus, privalės pravesti mokymus mokyklų, dalyvaujančių projekte, atstovams.
  • Pareiškėjas turi turėti galimybę įsidarbinti projekte 0,5 etato – mokytojų ir mokyklų vadovų mokymų laikotarpiui (iki 12 mėn.).
  • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, iš anksto turi būti suderinęs dalyvavimo lektorių atrankoje klausimą su savo darbdaviu (jei tokį turi).

 

Lektorių atrankai PARAIŠKĄ PILDYTI čia >>>. Kartu su paraiška būtina pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV) – parašytą laisva forma ir atsiųsti el. paštu giedre.volungeviciene@nsa.smm.lt.

Užpildytas paraiškas ir CV atsiųsti iki 2021 m. birželio 25 d. Gautų paraiškų vertinimas vyks birželio 28 – liepos 2 d.

Turint klausimų apie organizuojamą lektorių atranką kreiptis el. pašto adresu giedre.volungeviciene@nsa.smm.lt.

Svarbu: Projektas vykdydamas projekto sutartyje numatytas veiklas prisideda prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir skatina nediskriminavimo principo įgyvendinimą. Projektas atrenkant projekto darbuotojus ar dalyvius projekto veiklose nevertina jų pagal lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalią, lytinę orientaciją, etninę priklausomybę ar religiją.

Skip to content