I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokytojo veiklos vertinimas, siekiant aukštesnės kategorijos: ką būtina žinoti?

2021-06-21

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) per metus sulaukia apie 160 ugdymo įstaigų prašymų deleguoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, praktinės veiklos vertintojus.

Ketinantis atestuotis mokytojas pateikia savo ugdymo įstaigos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijai prašymą įrašyti jį į mokytojų atestacijos programą. Jei mokytojas atitinka reikalavimus ir siekia mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacinės kategorijos, atestacijos komisija teikia prašymą NŠA dėl praktinės veiklos vertintojų paskyrimo. Tokį prašymą atestacijos komisija turi pareikšti iš anksto – prieš šešis mėnesius iki atestacijos komisijos posėdžio.

NŠA yra sudariusi daugiau nei 150 vertintojų sąrašą praktinei ir metodinei veiklai įvertinti ir deleguoja vertintoją ne žemesnės kvalifikacijos nei besiatestuojantis mokytojas. Priklausomai nuo kategorijos, kurios siekia besiatestuojantis mokytojas, jo praktinę veiklą vertina vienas vertintojas ar vertintojų grupė iš trijų narių.

Per numatytą pedagogų praktinės ir metodinės veiklos vertinimo laiką  vertintojas turi peržiūrėti ir išanalizuoti visą su atestacija susijusią medžiagą, nuvykti į švietimo įstaigą, kurioje dirba vertinamas mokytojas, aptarti būsimą ugdomosios veiklos (pamokų) stebėjimą ir vertinimą su vertinamuoju, stebėti pamokas, jas analizuoti, pildyti reikiamus dokumentus, teikti rekomendacijas dėl veiklos gerinimo ir parengti išvadas, kurios pateikiamos atestacinei komisijai.

Pastaruoju metu dėl pandemijos situacijos vertinimo organizavimas pasikeitė: jis vykdomas nuotoliniu būdu. Nepriklausomai nuo vertinimo būdo, mokytojo veiklos vertinimas ir atestacija neturi užtrukti ilgiau nei šešis mėnesius.

Dažniausiai NŠA prašoma įvertinti pasirengimą mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai gauti. Tai sudaro per 70 proc. visų pateiktų prašymų. Tačiau, NŠA specialistų teigimu, vertintojų poreikis labai įvairus. Sudėtingiausia, kai reikia surasti vertintojus, kurių reikia pirmą kartą, kurie anksčiau nebuvo parengti kaip konsultantai-dalykininkai. Iššūkis buvo, kai reikėjo deleguoti vertintoją besiatestuojančiai gyvūnų priežiūros profesijos mokytojai, pretenduojančiai įgyti mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją, ar besiatestuojančiai civilinės saugos mokytojai, pretenduojančiai įgyti mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją, bei besiatestuojančiai gitaros mokytojai, pretenduojančiai įgyti mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją. Tokiais atvejais NŠA tenka kreiptis į įvairias ugdymo įstaigas ir surasti reikalingą vertintoją, kuris atitiktų reikiamą kvalifikaciją. Gitaros ekspertą pavyko rasti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete, gyvūnų priežiūros (žirgo treniravimo pagrindai, jojimo varžybų organizavimas) ekspertą pavyko prisikviesti iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų auginimo technologijų instituto. Sudėtingiausia buvo surasti civilinės saugos ekspertą. Šį vertinimą atliks ekstremaliųjų situacijų ekspertė iš Mykolo Romerio universiteto.

Taigi, net ir itin neįprastais atvejais NŠA suranda ir deleguoja vertintojus, kurie atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir yra tinkamai parengti praktinei ir metodinei veiklai įvertinti. NŠA taip pat apmoka ir vertintojų paslaugas, todėl mokytojui nereikia ieškoti, kas galėtų įvertinti jo veiklą ir už tai pačiam atlyginti vertintojui.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija skatina mokytoją tobulinti savo kompetenciją ir didinti atsakomybę už ugdymo rezultatus. Mokytojui ji suteikia galimybę siekti karjeros ir didesnio atlygio už darbą.

TRUMPAI

  • Mokytojas teikia prašymą dėl atestacijos savo ugdymo įstaigos atestacijos komisijai.
  • Atestacijos komisija teikia prašymą NŠA dėl vertintojų paskyrimo.
  • Prašymą NŠA atestacijos komisija turi pareikšti prieš 6 mėn. iki atestacijos.
  • Priklausomai nuo kategorijos mokytojo veiklą vertina 1 vertintojas ar 3 narių vertintojų grupė.
  • Vertintojas peržiūri ir išanalizuoja visą su atestacija susijusią medžiagą (stebi pamokas, teikia rekomendacijas dėl veiklos gerinimo).
  • Vertinimo išvadas vertintojai teikia atestacinei komisijai.
  • Mokytojo veiklos vertinimas ir atestacija neturi užtrukti ilgiau nei 6 mėn.
  • Net ir itin retų specialybių mokytojams NŠA suranda ir deleguoja vertintojus.
  • Vertintojų paslaugas apmoka NŠA.

 

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content