I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vyksta brandos egzaminai: ką svarbu žinoti?

2021-07-09

Birželio 7 d. prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri baigsis liepos 2 d. fizikos valstybiniu brandos egzaminu. Rezultatai bus paskelbti vėliausiai iki liepos 23 d., o nuo liepos 5 d. iki liepos 20 d. laukia pakartotinė sesija.

Šiemet laikyti egzaminus užsiregistravo 27,7 tūkst. bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų baigiamosios klasės mokinių, tai yra penkiais šimtais mažiau, lyginant su praėjusiais metais.

Atestatui gauti – du brandos egzaminai

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus, o bendrai per egzaminų laikotarpį organizuojama po 12 valstybinių brandos egzaminų pagrindinėje ir pakartotinėje sesijose.

Į egzaminų centrus turi teisę ateiti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, todėl jį laiko visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 207 kandidatai, o mokyklinį – 9 352.

Populiariausių valstybinių brandos egzaminų pasirinkimai nesikeičia jau kelintus metus iš eilės. Kaip ir pernai, daugiausia kandidatų laiko anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą – 18,4 tūkst. Matematikos valstybinį egzaminą laiko 200 kandidatų daugiau nei praėjusiais metais – 16,8 tūkst. Taip pat padaugėjo kandidatų, pasirinkusių biologijos valstybinį egzaminą. Mažiau kandidatų šiais metais rinkosi istorijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų valstybinius egzaminus. Šiais metais pasirinkę laikyti valstybinį informacinių technologijų egzaminą kandidatai gali susipažinti su testavimo aplinka čia.

Egzaminų tvarkaraštis

Šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidėjo birželio 7 dieną. 2019 m., kai nebuvo pandemijos, šie egzaminai prasidėjo birželio 1 d., o pernai dėl pandemijos – birželio 29 d. Taigi šiemet brandos egzaminų pagrindinė sesija prasidėjo dviem savaitėmis anksčiau nei pernai.

Egzaminų tvarkaraštis sudėliotas, kad svarbiausius lietuvių kalbos ir literatūros bei  matematikos egzaminus skirtų 10 kalendorinių dienų. Šis intervalas sudėliotas atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, jog mokyklos spėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų.

Egzaminų trukmė ir užduotys

Šiemet visų egzaminų trukmė pailginama 15 minučių. Pernai buvo atsiliepimų, kad pristigo laiko matematikos ir informacinių technologijų užduotims atlikti, todėl siekiant sudaryti abiturientams geresnes sąlygas tinkamai atlikti egzaminų užduotis, visų brandos egzaminų trukmė prailginama.

Egzaminų užduotys sudarytos vadovaujantis egzaminų programomis, su kuriomis mokiniai supažindinti daugiau kaip prieš pusantrų metų. Abiturientams buvo žinoma egzamino užduoties struktūra, tematika, kokie gebėjimai ir kokiomis proporcijomis yra tikrinami. Svarbu pažymėti, jog brandos egzaminai nėra laikomi iš paskutinių kelių 12 klasės mėnesių kurso.

Gamtos mokslų egzaminuose tikrinami daugiau teoriniai dalykai, nes mokydamiesi nuotoliniu būdu abiturientai neturėjo galimybės atlikti laboratorinių darbų. Gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, vokiečių) egzaminai ir brandos darbo atsiskaitymas vykdomi nuotoliniu būdu.

Egzaminų vykdymas ir vertinimas

Valstybiniai brandos egzaminai vykdomi 1323 centruose. Vienoje patalpoje gali būti ne daugiau nei devyni kandidatai, informacinių technologijų egzaminas gali būti laikomas šešių asmenų grupėje.

Šiais metais visi darbai vertinami elektroninėje erdvėje nuotoliniu būdu. Abiturientų egzaminų užduotis vertins 2226 vertintojai.

Egzamino išlaikymo riba ir taškų ir balų atitiktis yra nustatoma vertinimo komitete, vadovaujantis ekspertine nuomone ir statistine informacija. Tokia tvarka lieka galioti ir šiemet.

Saugumo reikalavimai

Egzaminų centruose pasirūpinta dezinfekcinėmis priemonėmis. Be to, ribojamas kandidatų skaičius egzamino patalpoje. Naudojantis bendromis knygomis, žinynais reikės dezinfekuoti paviršius arba naudotis vienkartinėmis pirštinėmis.

Patalpos, kuriose vyks brandos egzaminai, bus paruošiamos ne vėliau kaip prieš dvylika valandų iki egzamino. Jos bus valomos, dezinfekuojamos, vėdinamos.

Kandidatai per egzaminą sodinami taip, kad išlaikytų dviejų metrų atstumą, egzaminų centruose privalu pasirūpinti keliais įėjimais.

Egzaminų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

 

Informacija apie egzaminus

 

Svarbi informacija laikantiems egzaminus

Skip to content