I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Parengtos dvi nacionalinio lygmens pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

2021-07-09

Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyrius parengė dvi nacionalinio lygmens pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas: „Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas“ (40 akad. val.) ir „Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo integralumas“ (48 akad. val.).

Programos „Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas“ tikslas – tobulinti pedagogų didaktines ir bendrąsias kompetencijas kurti tvarią partneryste ir bendradarbiavimu grindžiamą mokinio asmenybės ūgties, pasiekimų ir individualios pažangos į(si)vertinimo sistemą mokykloje. Programą sudaro 3 moduliai: „Mokinio individualios pažangos stebėsena, fiksavimas ir įsivertinimas“, „Mokinio individualios pažangos vertinimo metodika ir įrankiai“ ir „Mokyklų geroji patirtis – mokinių pažangai“.

Programos „Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo integralumas“ tikslas – sudaryti galimybę mokyklų įsivertinimo grupėms įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip organizuoti ir atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesą, interpretuoti ir panaudoti jo duomenis, siekiant tobulinti mokyklos veiklą, orientuojantis į kiekvieno mokinio pažangą. Programą sudaro 4 moduliai, skirti bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų), ikimokyklinio ugdymo įstaigų, profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, įsivertinimo grupėms.

Kviečiame akredituotas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijas įgyvendinti šias programas.

Daugiau informacijos apie programas galite rasti čia

 

Regina Žukienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė

Skip to content