I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Šiandien laikomas paskutinis šių metų brandos egzaminas

2021-07-20

Šiandien mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laiko tie kandidatai, kuriems mokyklinis brandos egzaminas yra atidėtas, ir tie, kurie mokyklinio ar valstybinio brandos egzamino neišlaikė pagrindinėje sesijoje. Tai paskutinis šių metų brandos egzaminas.

Mokykliniame brandos egzamine kandidatai atliks vieną užduotį – parašys rašinį, pasirinkę vieną temą iš siūlomų keturių: dviejų samprotaujamųjų ir dviejų literatūrinių. Per egzaminą prie kiekvienos temos pateikti du autoriai, tačiau jie tik rekomenduojami. Reikalavimas remtis bent vienu privalomu programos autoriumi lieka, bet mokiniai jį gali rinktis ne tik iš tų, kurie nurodyti prie temos, bet iš visų 26 šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie pateikti ir užduoties sąsiuvinyje.

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniai gali naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo. Tačiau naudotis kompiuteriu nėra būtina. Viena vertus, tai yra pagalba mokiniui, antra vertus – tam tikras laiko planavimo iššūkis. Todėl kiekvienas pirmiausia turėtų pasverti, ar jam per egzaminą tikrai reikalingi šaltiniai. Norintieji pasinaudoti kompiuteriais turėtų tinkamai suplanuoti savo darbą ir numatyti, kiek laiko galės tam skirti. Iš viso per šį brandos egzaminą kompiuteriu galima naudotis 20 minučių (šį laiką išnaudojant vienu prisėdimu arba du kartus po 10 minučių), o iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, kompiuteriu galima naudotis tik 10 min., jei laukia kiti mokiniai.

Per brandos egzaminą mokiniams leidžiama naudotis norminamaisiais lietuvių kalbos žodynais ir dvikalbiais žodynais. Egzamino metu pateikiama ne mažiau kaip vienas dabartinės lietuvių kalbos žodynas grupės keturiolikai kandidatų ir ne mažiau kaip vienas dvikalbis žodynas mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba trims grupės kandidatams.

Pakartotinės sesijos mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbai turi būti įvertinti ir rezultatai paskelbti iki liepos 26 d.

Skip to content