I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Po lyderystės mokymų mokyklų vadovai padės vieni kitiems diegti atnaujinamą ugdymo turinį

2021-09-09

Pasibaigus pirmajam Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ etapui, beveik 30 mokyklų vadovų ir švietimo specialistų yra pasirengę kaip mentoriai teikti pagalbą savo kolegoms iš bendrojo ugdymo mokyklų įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. 

Antrasis šio projekto etapas startuos jau šį spalį. Projekto dalyviai, naudodamiesi parengtu mokomosios medžiagos paketu, bendradarbiaus su kitais savanoriais Lietuvos mokyklų vadovais bei padės jiems išbandant naujas ugdymo turinio programas 2021–2022 mokslo metais. 

Kiekvienas projekto dalyvis su tarptautinių ekspertų pagalba parengs apytikriai po 10 savo mokyklos vietovėje dirbančių vadovų ir išmokys juos mokymo ir mokymosi lyderystės strategijų. Ši dalyvių grupė pateiks atsiliepimus, kas veikia puikiai ir ką reikėtų tobulinti, kad nuo 2022 m. rugsėjo būtų galima įgyvendinti atnaujintas ugdymo turinio programas. 

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros direktorės Rūtos Krasauskienės, dažnas Lietuvos švietimo įstaigos vadovas yra išklausęs daugybę paskaitų, dalyvavęs kvalifikacijos kėlimo renginiuose, tačiau nesiryžta imtis lyderystės ir skleisti savo žinias: „Šis projektas išplečia vadovų lyderystės galimybes įgyvendinant ugdymo turinio pokyčius šalies mokyklose, padeda įsivertinti ir, remiantis geriausiais pavyzdžiais, koncentruotis į vieną esminių švietimo įstaigos vadovo veiklų – vadovavimą ugdymo turinio įgyvendinimui. Strateginių vizijų kūrimas ir kryptingas įgyvendinimas, pokyčių valdymas, mokymasis visą gyvenimą ir vadovavimas mokymui, planavimas, stebėsena ir vertinimas, kitų lyderystės atskleidimas ir pagalba ją plėtojant, bendradarbiavimas su kolegomis, partneriais, švietimo politikos formuotojais – tai tik dalis kompetencijų, kurias tobulina šio projekto dalyviai. Tikiuosi, kad šio projekto „palydėti“ mokyklų vadovai taps stipriais švietimo lyderiais, gebančiais sėkmingai kurti Lietuvos ateities mokyklą“, – teigia R. Krasauskienė.  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtas, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamas, Europos Komisijos ir Britų tarybos remiamas projektas „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ pradėtas vykdyti 2020 m. birželio mėn. Dvejų metų trukmės projektą sudaro du etapai.  

Pirmojo etapo metu (nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki 2021 m. balandžio 28 d.) vyko mokymo ir mokymosi lyderystės kursai mokyklų vadovams. Dalyvauti projekte atrinkta 29 žmonių grupė, kurią sudarė 19 mokyklų direktorių, 4 pavaduotojai ir 6 švietimo įstaigose dirbantys specialistai. Mokymus jiems vedė mokymų srities ekspertai iš Jungtinės Karalystės ir Suomijos. Fiksuotas 99,6 proc. dalyvių lankomumas. 

„Dabar turiu didesnį kolegų, į kuriuos galiu kreiptis ne vien dėl atnaujintos ugdymo programos įgyvendinimo, bet ir kitų susijusių klausimų ir iššūkių, ratą“, – sako mokymuose dalyvavusi Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorės Loretos Tamulaitienės teigimu, projektas ne tik puikiai atnaujino turimas žinias, bet ir įkvėpė ieškoti kūrybiškų sprendimų įgyvendinant atnaujintą ugdymo programą, kuri netrukus pasieks mokyklas: „Mintis, kad „direktoriaus lyderystė turi didžiausią poveikį mokinio pasiekimams klasėje po mokytojo“ man tapo itin aktuali. Tyrimai parodė, kad šiais laikais pernelyg didelę lyderio darbo dalį sudaro administracinė veikla“.  

Antrojo etapo metu mokymus išklausę projekto dalyviai patys turės vesti dvi dienas trunkančius mokymus dešimčiai tame pačiame regione dirbančių kolegų, taip suteikdami 300 Lietuvos mokyklų vadovų galimybę sužinoti apie mokymo ir mokymosi lyderystės svarbą ir įgalindami juos pritaikyti naujus įgūdžius padedant mokykloje dirbantiems mokytojams taikyti mokymo ir mokymosi lyderystės principus ir sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo programą.  

Skip to content