I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame pirmus metus dirbančius pedagogus ir jų mentorius dalyvauti projekte „Tęsk“

2021-09-16

    

Maloniai kviečiame pirmus metus dirbančius pedagogus ir jų mentorius prisidėti prie stažuotės modelio išbandymo.

Pedagogų rengimo reglamente (2018) numatyta, kad pedagoginę stažuotę atlieka kiekvienas pradedantysis pedagogas, o kiekviena švietimo įstaiga sudaro sąlygas pedagoginėje stažuotėje dalyvauti. 2020–2021 – 2021–2022 mokslo metais projekto dalyviams (pradedantiesiems pedagogams, jų mentoriams) bus sudarytos sąlygos pasirengti kokybiškai organizuoti ir vykdyti stažuotės procesą: tobulinti pedagogines ir kt. kompetencijas, dalyvauti mokymuose, refleksijose, individualiose supervizijose, konsultuotis su aukštųjų mokyklų dėstytojais ir kt.

Registruotis prašome iki 2021 m. rugsėjo 24 d.

Kokie reikalavimai pradedantiems pedagogams, norintiems dalyvauti stažuotėje?

 

Pradedantieji pedagogai, įdarbinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose ir ketinantys dalyvauti stažuotėje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Būti įgijus aukštąjį išsilavinimą.
  2. Būti įgijus pedagogo kvalifikaciją.
  3. Pedagoginio darbo patirties požiūriu tenkinti vieną iš šių sąlygų:

3.1. 2020–2021 – 2021–2022 mokslo metai – pirmieji pedagoginio darbo metai po pedagogo kvalifikacijos įgijimo (gali turėti pedagoginio darbo patirties iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo).

3.2. Turi iki 12 mėn. ankstesnės pedagoginio darbo patirties ir grįžta į pedagoginį darbą po ne mažiau kaip 5 metų pertraukos.

3.3. Grįžta dirbti pedagoginį darbą po 10 metų ar ilgesnės pertraukos.

Kokie renginiai siūlomi pradedantiesiems pedagogams ir jų mentoriams?

 

Pradedantieji pedagogai bus pakviesti į:

– 5 dienų mokymus (2+1+2) pagal kvalifikacijos tobulinimo programą pradedantiesiems mokytojams „Pradedančiųjų mokytojų profesinių gebėjimų tobulinimas“;

– 1 dienos refleksiją;

– individualias supervizijas.

 

Mentoriai bus pakviesti į:

– 5 dienų mokymus (2+1+2) pagal kvalifikacijos tobulinimo programą pradedantiesiems mokytojams „Mentoriaus praktinių gebėjimų tobulinimas“;

– 1 dienos refleksiją.

Ar mokymai mokami? Nemokami.
Ar bus išduodami pažymėjimai? Sėkmingai baigusiems programą mokymų dalyviams (dalyvavusiems mokymuose ne mažiau kaip 75 procentus laiko) išduodami 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Kur vyks mokymai? Mokymai vyks vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“.
Kur registruotis?*

 

Į „Pradedančiųjų mokytojų profesinių gebėjimų tobulinimas“ programą (trukmė, 40 akad. val.). Programą sudaro du moduliai:

I modulis „Pradedančiojo mokytojo savivaldus ugdymasis“ (trukmė 24 akad. val., 3 d. mokymai).

II modulis „Pradedančiojo mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas“ (trukmė 16 akad. val., 2 d. mokymai).

Kviečiame registruotis pagal pasirinktą grupę ir datas (spustelėkite nuorodos mygtuką (žr. lentelėje) „registruotis čia“):

2 d. 1 d. 2 d.
2.1.2.1-007 grupė 2021-10-06–07 2021-10-15 2021-10-28–29 registruotis čia
2.1.2.1-008 grupė 2021-10-11–12 2021-11-05 2021-11-22–23 registruotis čia
2.1.2.1-009 grupė 2021-10-18–19 2021-11-08 2021-11-18–19 registruotis čia
Į „Mentoriaus praktinių gebėjimų tobulinimas“ programą (trukmė 40 akad. val.). Programą sudaro du moduliai:

I modulis „Mentoriaus vaidmenys ir svarba“ (trukmė 16 akad. val., 2 d. mokymai).

II modulis „Pradedančiojo mokytojo savarankaus ir savaiminio mokymosi stimuliavimas“ (trukmė 24 akad. val., 3 d. mokymai).

Kviečiame registruotis pagal pasirinktą grupę ir datas (spustelėkite nuorodos mygtuką (žr. lentelėje) „registruotis čia“):

2 d. 1 d. 2 d.
2.1.2.2-007 grupė 2021-10-06–07 2021-10-18 2021-11-04–05 registruotis čia
2.1.2.2-008 grupė 2021-10-11–12 2021-11-03 2021-11-11–12 registruotis čia
2.1.2.2-009 grupė 2021-10-20–21 2021-11-08 2021-11-25–26 registruotis čia
Į ką kreiptis kilus klausimų ar neaiškumų? Jums mielai patars projekto „Tęsk“ 2.1.1-2.1.2 veiklų metodininkė Oksana Paškevičienė,

tel. +370 601 13 907, el. p. oksana.paskeviciene@nsa.smm.lt.

 

*Detali kiekvienų mokymų programa ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta asmeniškai kiekvienam dalyviui, užsiregistravusiam į mokymus.

 

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendindamas projektas „Tęsk“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-727) priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

 

Skip to content