I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Užduočių banke BETA – nauji testai mokiniams su grįžtamuoju ryšiu

2021-09-20

Nacionalinė švietimo agentūra atnaujino informacinę elektroninio testavimo aplinką ir atvirų užduočių banką BETA (https://beta.etestavimas.lt/).

Užduočių banke BETA skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo ugdymo pakopas: pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Užduotys suskirstytos į keturias grupes: nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (PUPP), valstybiniai brandos egzaminai (VBE). Taip pat čia įkelti integruoti 9 mąstymo gebėjimo testai 3-9 klasių mokiniams.

Šiuo metu joje paskelbtos šios užduotys:

  • 2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) užduotys;
  • 2021 m. bandomųjų gamtos ir socialinių mokslų PUPP užduotys;
  • mąstymo gebėjimo testai, parengti pagal 2014–2020 m. nacionalinių konkursų (matematinio ir gamtamokslinio, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo) užduotis;
  • biologijos ir istorijos minimalius reikalavimus atitinkančios valstybinio brandos egzamino užduotys, parengtos pagal 2021 m. valstybinių brandos egzaminų užduotis.

Pasirinkę norimą grupę, mokiniai gali atlikti užduotis ir taip pasitikrinti dalyko žinias bei gebėjimus.

Visos pateikiamos užduotys vertinamos automatiškai, tad jas atlikusieji iš karto sužino savo rezultatą.

„Svarbu tai, kad atnaujintos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų užduotys yra su grįžtamuoju ryšiu. Tai reiškia, kad užduotis atlikę mokiniai pabaigoje gauna tekstinę grįžtamojo pobūdžio informaciją: jie sužino, kurias sritis išmano pakankamai gerai, o kurias dar reikia tobulinti“, – sako NŠA Pasiekimų patikrinimo užduočių skyriaus vedėja Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė.

Mąstymo gebėjimo testus sudaro kritinio mąstymo ir problemų sprendimo užduotys, skirtos ugdytis aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.

Atnaujinta informacinė elektroninė testavimo aplinka BETA tapo pranašesnė technine prasme: vienu metu prie jos gali prisijungti daugiau vartotojų, įdiegta testų paieška pagal mokomąjį dalyką, metus, kurios klasės (nuo 3 iki 12) mokiniams skirtos  užduotys, taip pat ateityje bus galima pasirinkti užduotis specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Atlikti elektroninio testavimo aplinkoje skelbiamus testus galima tiesiogiai, be jokių atskirų prisijungimų. Sistema bus nuolat pildoma naujomis užduotimis.

Skip to content