I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Profesinių mokyklų pedagogams – net 4 mokymų programos

2021-09-23

Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja nuotolinius mokymus profesinių ugdymo įstaigų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams bei administracijų atstovams ir kviečia juose dalyvauti.

Rugsėjį startavę mokymai vyks iki kitų metų sausio. Numatyta surengti per 170 mokymų, į grupę įtraukiant iki 25 dalyvių. Mokymų trukmė, priklausomai nuo pasirinktos programos, – nuo 2 iki 4 dienų (po 4 akad. val.  per dieną).

Siūlomos šios 4 mokymų programos:

– „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai“. Programa skirta plėtoti profesinio mokymo įstaigų komandų gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinius, teikti jiems švietimo pagalbą ir skatinti pozityvų požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių poreikius.

– „Agresijos prevencijos ir valdymo“. Programa skirta plėtoti profesinio mokymo įstaigų komandų gebėjimą tinkamai parinkti ir praktiškai pritaikyti pageidaujamos elgsenos konstravimo strategijas.

– „Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas“. Programa skirta plėtoti profesinio mokymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos (VGK) atstovų gebėjimus organizuoti VGK veiklą.

– „Socialinių įgūdžių programos rengimas ir taikymas“. Programa skirta plėtoti profesinio mokymo įstaigų mokytojų gebėjimus rengti socialinių įgūdžių programas ir jas praktiškai taikyti mokymo procese.

 

Mokymai organizuojami įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Turi profesiją – turi ateitį!“.

 

Dėl registracijos į mokymus kreipkitės tel.: 8 694 07677, 8 658 08149, el. paštu laura.ramoskaite@nsa.smm.lt

Skip to content