I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


IQES online Lietuva sistemoje – atnaujinti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentai

2021-10-07

IQES online Lietuva (iqesonline.lt) sistemoje įkelti bandomieji mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentų projektai (toliau – klausimynai). Jie pritaikyti mokykloms, įgyvendinančioms bendrojo ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms (teikėjams). Klausimynų projektai parengti įgyvendinant projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklas.

IQES online sistemos vertinimo centre galima rasti plačiojo įsivertinimo klausimynus bendrojo ugdymo mokyklų veiklai ir teminius klausimynus atskiroms jos sritims (Rezultatai, Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba), grįžtamojo ryšio klausimynus pamokų kokybei, plačiojo įsivertinimo klausimynus neformaliojo švietimo mokyklų (teikėjų) veiklai ir teminius klausimynus atskiroms jos sritims (Ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga, Ugdymo organizavimas, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba) įsivertinti.

Klausimynai išbandyti 22 Lietuvos bendrojo ugdymo, 7 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose. Kviečiame ir kitas mokyklas juos išbandyti.

IQES online Lietuva bibliotekoje mokyklų atstovai gali rasti bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų) instrumentų taikymo rekomendacijų projektus. Ši informacija prieinama registruotiems sistemos naudotojams.

Mokyklas, neturinčias paskyros IQES online Lietuva sistemoje, kviečiame registruotis čia.

 

Daugiau informacijos: el. p. Ingrida.Sedeckyte-Lagunaviciene@nsa.smm.lt

Skip to content