I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paskelbti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimai

2021-10-15

Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad priimti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimai.

Mokiniai, kaip ir anksčiau, negalės keisti  pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos galės pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš pasirinktų brandos egzaminų.

Tuo sudaroma galimybė neapsisprendusiems dėl konkrečių egzaminų pasirinkimo abiturientams iki lapkričio 24 dienos rinktis jų daugiau, o vėliau, kai jau tiksliai žinos, kurią specialybę renkasi ir ką ketina studijuoti, kažkurio pasirinkto egzamino ar kelių egzaminų atsisakyti. Tai, kad atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas, reiškia, kad kandidatas galės gauti brandos atestatą anksčiau, kai tik turės savo laikytų brandos egzaminų rezultatus. Kandidatas gali  į pasirinktą egzaminą tiesiog neatvykti, bet tokiu atveju jam brandos atestatas negali būti išduotas tol, kol nebus paskelbti egzamino, į kurį jis neatvyko, rezultatai.

Individualaus ugdymo plano valstybinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminą abiturientai galės laikyti neturėdami patenkinamo metinio įvertinimo, nes egzamino kalbėjimo dalis tvarkaraštyje suplanuota vykdyti balandžio–gegužės mėnesiais, dar nesibaigus ugdymo procesui.

Abiturientas gali rinktis brandos egzaminus ne tik iš savo vidurinio ugdymo programos individualaus ugdymo plano dalykų, t. y., iš tų dalykų, kurių mokosi, bet ir iš dalykų, kurių dabar nesimoko. Tas pats pasirinktas užsienio kalbos valstybinis brandos egzaminas vienam abiturientui bus jo individualaus ugdymo  plano dalyko egzaminas, kitam, nesimokančiam to dalyko, – ne.

Daugiau informacijos https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Skip to content