I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pratęsta registracija į projekto „Tęsk“ mokymus

2021-10-26

    

Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų taikymo mokymuose ir susipažinti su svarbiu pedagogų bendruomenei dokumentu – atnaujintu Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo pirminiu projektu, jo turiniu ir praktinio pritaikymo nauda; išmokti taikyti kompetencijų vertinimo instrumentus, įsivertinti savo kompetencijas, tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą. Registruotis į mokymus kviečiame ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogus, mokytojus dalykininkus, neformaliojo švietimo mokytojus, profesijos mokytojus, švietimo pagalbos specialistus bei švietimo administravimo darbuotojus – ugdymo įstaigų vadovus, jų pavaduotojus ar skyrių vedėjus, ir kitus asmenis, atsakingus už ugdymą, darbuotojų vertinimą.

Kodėl verta dalyvauti? Mokymų metu sužinosite apie atnaujintą Pedagogo profesijos kompetencijų aprašą, jo turinį, kompetencijų aprašo taikymo galimybių sąsajas su kvalifikacijos tobulinimu.
Kokia mokymų programa?
„Pedagogo kompetencijos aprašas ir jo praktinis taikymas“, apima šiuos modulius: 1. „Profesinės kultūros srities kompetencijos“ (10 akad. val.);  2. „Profesinės ugdymo veiklos srities kompetencijos“ (10 akad. val.); 3. „Profesinės bendruomeninės veiklos srities kompetencijos“ (10 akad. val.); 4. „Profesinio augimo srities kompetencijos“ (10 akad. val.).
Kiek valandų trunka mokymai?

 

Kiekvienos  programos trukmė 40 akad. val. (5 d. po 8 akad. val.)
Ar mokymai mokami?

 

Nemokami.
Ar bus išduodami pažymėjimai?

 

Sėkmingai baigusiems programą mokymų dalyviams (dalyvavusiems  mokymuose ne mažiau kaip 75 procentus) bus išduodami 40 akad.  val. kvalifikacijos  tobulinimo pažymėjimai.
Kas organizuoja ir veda mokymus?

 

Mokymus organizuoja ir veda: UAB „Žmogaus studijų centras“ – lektoriai, turintys ilgametę, įvairiapusę mokymų programų rengimo, mokymų ir konsultavimo, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo, pokyčių įgyvendinimo patirtį.

 

Dr. Edita Dereškevičiūtė, psichologė, UAB „Žmogaus studijų centras“ viceprezidentė, Psichologijos akademijos organizacinės psichologijos studijų krypties vadovė, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos viceprezidentė.

Doc. dr. Tomas Butvilas, edukologas, UAB „Žmogaus studijų centras“ lektorius, docentas MRU, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Žmogiškųjų išteklių skyriaus projektų ekspertas/vadovas.

Rūta Rudminaitienė, psichologė (magistro laipsnis), UAB „Žmogaus studijų centras“ konsultantė-lektorė.

Kur vyks mokymai?

 

Mokymai vyks:  ZOOM,  MC Teams platformoje.
 

Kur registruotis?*

 

 

 

 

 

Į kvalifikacijos tobulinimo  programą „Pedagogo kompetencijos aprašas ir jo praktinis taikymas“ kviečiame užsiregistruoti pagal pasirinktą grupę ir datas paspaudus nuorodą

I  sesija

8 akad. val.

II  sesija

16 akad. val.

III sesija

16 akad. val.

5 grupė 2021-11-30 2021-12-13-14 2022-01-27-28 https://forms.office.com/r/BA6wSVx0HV
6 grupė 2021-11-19 2021-12-16-17 2022-01-20-21 https://forms.office.com/r/dqzzLtWnrk
7 grupė 2022-01-06 2022-01-11-12 2022-01-25-26 https://forms.office.com/r/xhk7ThWKM7
8 grupė 2022-01-07 2022-01-18-19 2022-01-27-28 https://forms.office.com/r/Dezf2UHpbZ
Į ką kreiptis kilus klausimų ar neaiškumų?

 

Konsultacijas teikia – projekto „Tęsk“ 3.1.2 veiklos metodininkė Regina Žukienė,  tel. 8 640 10906, el. p.  regina.zukiene@nsa.smm.lt

*Detali kiekvienų mokymų programa ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta asmeniškai kiekvienam dalyviui, užsiregistravusiam į mokymus.

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamas projektas „Tęsk“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

Skip to content