I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paskelbti Nacionalinės švietimo agentūros renginių ciklo, skirto aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimą, vaizdo įrašai

2021-10-27

Mokytojo TV interneto platformoje paskelbti Nacionalinės švietimo agentūros renginių ciklo, skirto aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujaisiais mokslo metais, vaizdo įrašai. Kiekvieno renginio metu aptarti konkretaus mokomojo dalyko bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatytos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualijos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais 2021–2022-aisiais mokslo metais. Nuotolinių vaizdo susitikimų metu pateikti veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir mokyklų vadovams.

Dorinio ugdymo ir filosofijos bendrųjų programų pristatymas bei turinio įgyvendinimo galimybės. Pristatytos Katalikų tikybos bendrosios programos, Etikos bendrosios programos, Ortodoksų tikybos bendrosios programos, Filosofijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės. Aptarti siūlymai Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektui, pristatytos skaitymo strategijos ir metodai, tyrėjų apie skaitymą įžvalgos, aptartas skaitmeninės kompetencijos ugdymas.

Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas. Aptartos atnaujinamos Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės.

Socialinio, gamtamokslinio, technologinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdyme. Aptartos Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo galimybės pradinėse klasėse, pristatytos Socialinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos, pradinio ugdymo Technologijų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Biologijos bendrosios programos ir įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas. Aptarti Biologijos bendrosios programos mokymosi turinio 7–10 klasėms pokyčiai, pristatyta Biologijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų 7–10 klasėms struktūra, aptartas Biologijos vidurinio ugdymo programos mokymosi turinio projektas.

Matematinio, informatikos, sveikatos, fizinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdyme. Aptartos Sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų ir jų įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdyme,  pradinio ugdymo Informatikos bendrosios programos įgyvendinimo galimybės, pristatytos pradinio ugdymo Matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Geografijos, ekonomikos ir verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės. Apžvelgti geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai,  pristatytos Geografijos pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos, Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės. Apžvelgti istorijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai, pristatytos Istorijos pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos, Pilietiškumo pagrindų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės. Aptarti siūlymai Informatikos bendrosios programos projektui, pristatytas Informatikos bendrosios programos projektas, pristatytos Informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Fizinio ugdymo ir gyvenimo įgūdžių turinio įgyvendinimo galimybės ir rekomendacijos. Aptarta kompetencijų raiška sveikatos ir fiziniame ugdyme, pristatytos Fizinio ugdymo programos pasiekimų ir mokymosi turinio sąsajos, įgyvendinimo rekomendacijos. Aptartas gyvenimo įgūdžių mokymosi turinys, pristatytos įgyvendinimo rekomendacijos.

Teatro bendrosios programos įgyvendinimo galimybės. Aptarti siūlymai Teatro pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektui, pristatytos įgyvendinimo rekomendacijos.

Muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės. Aptarti siūlymai Muzikos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektui, pristatytos įgyvendinimo rekomendacijos.

Užsienio kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės. Aptartos esminės Užsienio kalbų BP įgyvendinimo rekomendacijų rengimo nuostatos, apžvelgtas Užsienio kalbų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų turinys, pristatyti praktinių veiklų pavyzdžiai. Diskutuota apie grožinės literatūros kūrinių integravimą užsienio kalbų pamokose.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo aktualijos. Apžvelgtos inovacijos ikimokykliniame ugdyme, pristatytos didaktikos aktualijos, aptartos informatikos integravimo galimybės priešmokykliniame ugdyme, diskutuota apie pradinio ir priešmokyklinio ugdymo dermę.

Pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros, meninio ir dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės. Pristatytos pradinio ugdymo Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos, Dailės ir šokio bendrosios programos įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdyme,  Muzikos ir teatro bendrosios programos įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdyme, pradinio ugdymo Etikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo aktualijos. Aptartas kompetencijų ugdymas priešmokyklinio ugdymo pakopoje, pasidalyta įžvalgomis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų gamtamokslinio ugdymo praktinius aspektus.

Dailės ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės. Aptarti siūlymai Dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektui, pristatytos Dailės PUBP įgyvendinimo rekomendacijos.

Skip to content