I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA baigia vykdyti tarptautinius mokinių pasiekimų bandomuosius ir pagrindinius tyrimus

2021-11-05

Pabaigusi tarptautinį PISA bandomąjį tyrimą, Nacionalinė švietimo agentūra tęsia tarptautinio PIRLS tyrimo vykdymą.

Šiuo metu šalies mokyklose vykdomas tyrimas PIRLS (angl. Progress in International Reading Literacy Study) – tai tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas, kurio metu nagrinėjami 4 klasės mokinių skaitymo pasiekimai ir patirtis mokantis skaityti namuose bei mokykloje.

Šis tyrimas turėjo vykti šių metų pavasarį, tačiau dėl Covid-19 pandemijos buvo atidėtas ir todėl vykdomas dabar. Siekiant užtikrinti, kad tyrime dalyvautų ta pati populiacija (tos pačios amžiaus grupės vaikai), kaip ir buvo numatyta, jame dalyvauja ne ketvirtos, o penktos klasės mokiniai. Iš viso į tyrimą Lietuvoje įtraukta apie 7400 mokinių iš beveik 300 bendrojo ugdymo mokyklų.

Tarptautinio tyrimo PIRLS 2021 m. ciklas yra ypatingas tuo, kad jo duomenys parodys dviejų dešimtmečių (2001–2021 m.) tarptautines skaitymo pasiekimų tendencijas.

Šį tyrimą organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija (IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Kas trejus metus vykdomo tarptautinio švietimo tyrimo (PISA – Programme for International Student Assessment) tikslas – įvertinti 15-mečių mokinių žinias ir gebėjimus. Tyrimo branduolį sudaro skaitymo gebėjimų, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo įvertinimas bei pasirenkama viena inovatyvi sritis. Pagrindinis PISA tyrimas vyks 2022 m. pavasarį, o pasirinkta inovatyvi tiriamoji sritis – kūrybinis mąstymas.

Parengiamojo tyrimo metu  išbandomos ir užduotys, ir tyrimo vykdymo, ir mokinių darbų vertinimo procedūros. Bandomajame tyrime dalyvavo beveik 500 mokinių iš 10 mokyklų.

Tyrimą organizuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

Skip to content