I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko projekto „XXI-ojo amžiaus mokyklos“ („Schools for 21st Century“) partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija

2021-11-08

Lapkričio 3–6 dienomis Santjago de Kompostela universitete (Ispanija) vyko Erasmus+ projekto „Schools for 21st Century“ (Nr. 2019-1-ES01-KA201-064187) partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija. Susitikime dalyvavo atstovai iš visų projekto partnerių institucijų: Santjago de Kompostela universiteto  (koordinatorius), Nacionalinės švietimo agentūros (Lietuva), La Korùnja radijo (Radio Coruña Sl, Ser, Ispanija), Galicijos technologinio kompiuterių centro (Fundacion Centro Tecnologico de Supercomputacion de Galicia, Cesga, Ispanija), Griscuolo vidurinės mokyklos (Scuola Secondaria di Primo Grado A. Criscuolo, Italija), viešojo  centro „O Cruce” (Centro Público Integrado „O Cruce”, Ispanija) ir Barselos mokyklos (Agrupamento de Escolas de Barcelos, Portugalija).

Nacionalinę švietimo agentūrą susitikime atstovavo Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkės: projekto vadovė Eglė Vaivadienė, Danuta Szejnicka ir Virginija Navickienė.

Susitikimo metu buvo aptartos įvykdytos ir būsimos projekto veiklos, tarp jų nuotolinių kursų mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti (toliau tekste – nuotoliniai kursai) pilotavimo rezultatai. Nuotoliniai kursai buvo organizuojami Lietuvoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Nuotolinių kursų pilotavimas vyko 2021 kovo – spalio mėnesiais, juose dalyvavo daugiau kaip po 30 kiekvienos šalies atstovų. Visų nuotoliniuose kursuose dalyvavusių mokytojų mokiniams buvo sudaryta galimybė dalyvauti „Mokyklos radijo“ konkurse, kurio rezultatai buvo skelbiami ir apdovanojimai įteikiami baigiamosios konferencijos metu. Vienoje iš kategorijų pagrindinis prizas atiteko ir dalyviams iš Lietuvos: antrąjį prizą – mikrofoną laimėjo Vilniaus Jono Pauliaus II  gimnazijos mokiniai.

Lapkričio 5 d. projekto baigiamojoje konferencijoje buvo aptarti nuotolinių kursų pilotavimo rezultatai bei pristatyti mokytojų, tobulinusių skaitmeninę kompetenciją šiuose kursuose kartu su mokiniais išbandytų projekte pasiūlytų skaitmeninių įrankių ir programų taikymo ugdyme  pavyzdžiai. Kūrybiški mokytojų ir jų mokinių  gerosios praktikos pavyzdžiai įrodo audiovizualinės  ir skaitmeninės kompetencijos svarbą, jos lygiavertiškumą tokioms kompetencijoms, kaip komunikavimo, pažinimo bei kultūrinė.

Pristatydama Lietuvos mokytojų patirtį, Eglė Vaivadienė minėjo, kad dalyvaudami mokymuose ir išbandydami naujus skaitmeninius įrankius bei programas, mokytojai kūrė žaismingas ir įtraukias mokymosi aplinkas, skatinančias kūrybiškus sprendimus, bendradarbiavimą, inovacijas ir verslumo ugdymą per informacinių komunikacinių technologijų taikymą. Dalyviai įvaldė interaktyvių vaizdo įrašų, 3D dizaino kūrimo įrankius, sužinojo apie naujus skaitmeninių kompetencijų ir įgūdžių vertinimo būdus. Mokytojai ne tik patobulino skaitmeninę kompetenciją, bet ir įgijo naują didaktinį požiūrį į IKT grįstus ugdymo metodus, gebėjimą derinti sudėtingėjančias užduočių sekas ir atitinkamas mokymo strategijas, ugdymą organizuoti patraukia ir įtraukia, motyvuojančia mokinių mokymąsi forma.

Baigiamojoje konferencijoje vyko ir apskritojo stalo diskusija, kurioje buvo diskutuojama apie Erasmus + programos remiamų projektų daromą įtaką pokyčiams ir inovacijoms švietime bei jo tobulinimui.

Projekto partneriai turėjo galimybę ne tik apsilankyti Santjago de Kompostelos universitete, kur vyko baigiamoji konferencija, bet ir iš arčiau susipažinti su Ispanijos kultūriniu paveldu, pabūti koordinatorių suorganizuotoje ekskursijoje Santiago be Kompostela katedroje ir planuoti veiklas, skatinančias bendradarbiavimą įveikiant edukacinius iššūkius.

 

Susitikimo akimirkos

 

Informacija ir nuotraukos projekto dalyvių

 

Skip to content