I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paskelbti NŠA viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo įrašai

2021-11-10

Mokytojo TV interneto platformoje paskelbti Nacionalinės švietimo agentūros viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo medžiaga. Renginių ciklas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, savivaldybių švietimo padalinių vadovams ir švietimo centrų atstovams, profesinio mokymo įstaigų gimnazijų skyrių vedėjams, švietimo įstaigų vadovams.

Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimas. Aptartas bendradarbiavimas tarp bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo centrų, kryptingas ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokyklose.

Duomenų analizė, interpretavimas ir panaudojimas tobulinant mokyklos veiklą. Aptarti mokyklos įsivertinimo rezultatų ataskaitos analizavimo ir svarstymo mokyklos bendruomenėje klausimai, pasidalyta praktine patirtimi apie mokyklos bendruomenės įsitraukimą renkant, analizuojant, svarstant įsivertinimo duomenis ir juos panaudojant veiklai tobulinti.

Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas savivaldybėje. Aptarti probleminiai klausimai: ar mokame „skaityti“ mokinių pasiekimų nacionalinius duomenis; ką šie duomenys „kalba“ savivaldybės švietimo padalinių atstovams, mokyklų vadovų pavaduotojams, mokiniams ir mokytojams; kaip duomenis panaudoti savivaldybės mokyklose, sprendžiant ugdymo turinio klausimus.

Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų „įdarbinimas“ mokykloje. Aptarti probleminiai klausimai: ar mokame „skaityti“ mokinių pasiekimų nacionalinius duomenis; ką šie duomenys „kalba“ mokyklos mokiniams ir mokytojams; kaip duomenis panaudoti mokykloje vykstančio ugdymo planavimui.

Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Aptarti probleminiai klausimai: ką „kalba“ naujausi mokinių pasiekimų duomenys pandemijos ir jau taikytų mokymosi praradimų kompensavimo priemonių kontekste; kaip naudotis naujais informavimo apie pasiekimus būdais mokiniams ir mokytojams; kokios siūlytinos svarbiausios mokinių mokymosi praradimų kompensavimo priemonės šiais mokslo metais.

Skip to content