I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Dešimtokų pasiekimų patikrinimas šiais metais vyks mokyklose

2021-11-16

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) informuoja, kad patvirtintos 2021–2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) elektroninio vykdymo instrukcijos.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas raštu vyks 2022 m. gegužės 10–11 d., matematikos – gegužės 16–17 d. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas žodžiu vykdomas ugdymo procese ir organizuojamas mokyklos nuožiūra.

Šiais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai vyks elektroniniu būdu mokyklose, t. y. mokiniai nustatytu pasiekimų patikrinimo metu turės būti mokykloje ir pasiekimų patikrinimo užduotis atlikti elektroninėje erdvėje.  Nuotolinio elektroninio pasiekimų patikrinimo numatyta atsisakyti, nes ugdymo procesas vyksta kontaktiniu būdu.

Mokykloje kiekvienam mokiniui turės būti skirtas kompiuteris, prijungtas prie interneto, su atidaryta elektronine užduočių atlikimo sistema. Kompiuteriuose negali būti jokios informacijos pasiekimų patikrinimo tematika.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimui raštu skirtos 3 valandos. Patikrinimo metu mokiniai atliks teksto suvokimo, kalbos pažinimo ir vartojimo užduotis. Matematikos pasiekimų patikrinimo užduotims atlikti numatytos 2 valandos.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu užduotis susiejama su Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programos 10 (gimnazijų II) klasės literatūrinio ugdymo turiniu, t. y. programinių – grožinių ir negrožinių – tekstų bei jų kontekstų supratimu, su kalbėjimu monologu ir dialogu. Mokiniui kalbėti bus skiriamos 5–7 minutės.

Mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatomas atsižvelgiant į pedagoginių psichologinių tarnybų individualias rekomendacijas mokiniams.

Mokinys, pateikęs prašymą, gali būti atleistas nuo pasiekimų patikrinimo dėl svarbių priežasčių mokyklos vadovo įsakymu.

PUPP elektroninio vykdymo Instrukcijas galima rasti NŠA interneto svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/vykdymo-instrukcijos/

Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys. 2021 m. pavasarį įvykę matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros PUPP, yra papildyti grįžtamojo pobūdžio informacija. Atlikę šiuos testus, mokiniai sužinos, kurias sritis išmano pakankamai gerai, o kurias dar reikia tobulinti. Testus rasite čia: https://beta.etestavimas.lt.

Skip to content